Arabuluculuk

Gaziantep Arabuluculuk Avukat Ali Tümbaş

2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2024 Arabuluculuk Ücret Tarifesi, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak ücretleri düzenlemektedir. Tarife, 2024 yılı için geçerlidir. Tarifeye göre, arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın konusuna ve anlaşmaya varılıp varılmamasına göre belirlenir. Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda, anlaşmaya varılması halinde, arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın değerinin %3’ünden az olmamak üzere belirlenir. Anlaşmaya varılamaması halinde […]

2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Devamı »

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 7 1

Evet Tadilat Ve Bakım Yaptıran Kiracı Masraflarını Arabuluculuğa Başvurarak İsteyebilir Mi ?

Kiracının, kiraladığı konutun işletilmesi ve bakım işlerinin yapılması, ev sahibi ile arasında bazı hukuki ve mali sorunlar gündeme gelebilir. Kiracı, kendi inisiyatifiyle veya ev sahibinin izniyle yapılmış olduğu çalışma ve bakım işleri nedeniyle ortaya çıkan masrafları talep etme hakkına sahip midir? Arabuluculuk, onların bu tür masraflarını talep etme sürecinde nasıl bir rol oynayabilir? Bu

Evet Tadilat Ve Bakım Yaptıran Kiracı Masraflarını Arabuluculuğa Başvurarak İsteyebilir Mi ? Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 11zon 1

DASK Ödemesi Yapılmayanlar İçin Arabulucu ile Çözümü

Eğer DASK sigortası ödemesi konusunda yaşadığınız sorunları çözmek veya arabulucu hizmetimizden faydalanmak isterseniz, işte tam da bu noktada devreye giriyoruz. Size daha iyi bir gelecek sağlamak ve adil çözümler sunmak için buradayız. Sorunlarınızı dinlemek, sizinle birlikte çözüm yolları bulmak ve haklarınızı savunmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size destek olmak amacıyla buradayız ve en

DASK Ödemesi Yapılmayanlar İçin Arabulucu ile Çözümü Devamı »

maxresdefault 4 1

2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

4 Ekim 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31973 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2023 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1- (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325

2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Devamı »

avukat 1

Kiraya Arabulucu Geliyor

Kirada orta yol bulunamayınca ev sahibi ve kiracıların sık sık davalık olması yargının iş yükünü artırdı. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kirada ‘arabuluculuk’ mekanizması devreye girecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dedi. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, günümüzün en temel sorunlarından biri. Özellikle kira tutarının belirlenmesinde

Kiraya Arabulucu Geliyor Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1

ARABULUCULUK NİHAİ TUTANAĞININ SUNULMAMASI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ

ARABULUCULUK NİHAİ TUTANAĞININ SUNULMAMASI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ Özet : Arabuluculuk Tutanağı Uyap Sisteminden Kolaylıkla Görülebileceği Uyap Kayıtlarından Temin Edilebilecek Bir Belgenin Asıl Olarak Kabulünün Gerekeceği Bu Nedenle Mahkemece Arabuluculuk Nihai Tutanağının Yasal Süre İçerisinde Sunulmadığı Gerekçesi İle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi

ARABULUCULUK NİHAİ TUTANAĞININ SUNULMAMASI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ Devamı »

boşanma ve ceza avukatı gaziantep

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ TARİFESİ

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ TARİFESİ MADDE 16 – (1)  1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur. (2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ TARİFESİ Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1

ARABULUCULUK MAKBUZU ÜST YAZI ÖRNEĞİ

ARABULUCULUK MAKBUZU ÜST YAZI ÖRNEĞİ – Gaziantep Arabulucu Avukat Ali Tümbaş GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Mali İşler Müdürlüğü’ne Sunulmak Üzere GAZİANTEP ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSU’NA ARABULUCULUK BÜROSU          :    GAZİANTEP ARABULUCULUK BÜROSU BÜRO DOSYA NUMARASI           : ARABULUCULUK NUMARASI    :                  Yukarıda bilgileri yazılı  büronuzca tarafıma tevdi edilen dava şartı arabuluculuk dosyası  tarafımca Ek-1’de sunulan son tutanak tanzim edilerek kapatılmıştır.

ARABULUCULUK MAKBUZU ÜST YAZI ÖRNEĞİ Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 23 1

Arabuluculuk Son Tutanak Aslının Sunulmadığı Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddinin İsabetli Değildir

Arabuluculuk Son Tutanak Aslının Sunulmadığı Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddinin İsabetli Değildir İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi Esas : 2019/1441 Karar : 2019/1299 Karar Tarihi : 31.05.2019 ALACAK DAVASI – YARGILAMAYA DEVAM OLUNARAK TARAF DELİLLERİ TOPLANIP DAVANIN ESASININ İNCELENMESİ GEREKİRKEN SON TUTANAK ASLININ SUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN USULDEN REDDİNİN İSABETLİ GÖRÜLMEDİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN

Arabuluculuk Son Tutanak Aslının Sunulmadığı Gerekçesiyle Davanın Usulden Reddinin İsabetli Değildir Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 22 1

Sorularla Arabuluculuk Nedir ? – Gaziantep Avukat

Sorularla Arabuluculuk Nedir ? – Gaziantep Avukat Alternatif çözüm yollarından biridir. Tarafsız bir kişi olan arabulucu, ortaya çıkmış bir uyuşmazlık hakkında taraflara bir anlaşmaya varmaları için yardım sağlar. Arabuluculuk; ♦gönüllü, ♦bağlayıcı olmayan ve ♦interaktif bir uyuşmazlık çözümü sürecidir. Hangi Uyuşmazlıklar Arabuluculuk Yoluyla Çözümlenebilir? 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf

Sorularla Arabuluculuk Nedir ? – Gaziantep Avukat Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?