Boşanma Davasını Kim Açmalı I Dava Masrafları I Boşanma Avukatı

Boşanma davası, evlilik birliği içerisindeki eşlerden birinin diğerine karşı açtığı bir davadır. Boşanma davasının açılabilmesi için evlilik birliği içerisindeki eşlerin en az bir yıl süreyle ayrı yaşaması gerekmektedir. Boşanma davasını açmak için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Boşanma davası, herhangi bir mahkemede açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgeler, davayı açacak olan eşin nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi ve evlilik cüzdanıdır. Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli harç ve giderler, davayı açacak olan eşin mali durumuna göre belirlenir. Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgeler ve harç ve giderler, ilgili mahkemenin web sitesinden veya ilgili mahkemenin veznesinden temin edilebilir.

Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli şartlar:

 • Evlilik birliği içerisindeki eşlerin en az bir yıl süreyle ayrı yaşaması gerekmektedir.
 • Boşanma davası, herhangi bir mahkemede açılabilir.
 • Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgeler, davayı açacak olan eşin nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi ve evlilik cüzdanıdır.
 • Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli harç ve giderler, davayı açacak olan eşin mali durumuna göre belirlenir.
gaziantep in en iyi boşanma avukatı

Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgeler:

 • Davacı eşin nüfus cüzdanı
 • Davacı eşin ikametgâh belgesi
 • Davacı eşin evlilik cüzdanı
 • Davalı eşin nüfus cüzdanı
 • Davalı eşin ikametgâh belgesi
 • Davalı eşin evlilik cüzdanı
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocuklarının nüfus cüzdanları
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocuklarının doğum belgeleri
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocuklarının okul kayıtları
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak mal varlığına ilişkin belgeler (tapu sicilleri, banka hesapları, yatırım belgeleri vb.)
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak borçlarının listesi
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak alacaklarının listesi
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak mal varlığının paylaşımına ilişkin talepleri
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocukların velayetine ilişkin talepleri
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocukların nafakasına ilişkin talepleri
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocukların kişisel ilişkisine ilişkin talepleri

Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli harç ve giderler:

 • Davacı ve davalı eşlerin her biri, dava harcı olarak 500 TL öder.
 • Davacı ve davalı eşlerin her biri, dava gideri olarak 100 TL öder.
 • Davacı ve davalı eşlerin ortak çocuklarının sayısına göre, her bir çocuk için 50 TL ek harç ödenir.

Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgeler ve harç ve giderler, ilgili mahkemenin web sitesinden veya ilgili mahkemenin veznesinden temin edilebilir.

Bu konu hakkında benzer mkalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?