Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma, evliliğin sona ermesi ve tarafların ayrılması anlamına gelir. Birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen boşanma durumunda, kadınlar da çeşitli haklara sahiptir. Özellikle Gaziantep de boşanma davaları oldukça sık görülen bir dava türü olup ve bu makalede, boşanma davasında kadınların haklarını ele alacağız.


Çocukların Velayeti

1. Talep Etme Hakkı

Boşanma davasının bir parçası olarak, kadınlar çocuğun velayetini talep edebilirler. Eğer anne çocuğun bakımını üstlenmeye hazır ve maddi olarak ona destek sağlayabilecek durumdaysa, mahkeme bu talebi dikkate alır.

2. Çocuğun En İyi Çıkarları

Velayet kararı, her zaman çocuğun en iyi çıkarlarına dayalı olarak verilir. Mahkeme, çocuğun fiziksel ve duygusal sağlığına, eğitimine, güvenliğine ve genel refahına odaklanır. Anne veya baba, çocuğun bu alanlarda daha iyi hizmet almasını sağlayabileceğini ispatlayabilirse, velayet ona verilebilir.

3. Ortak Velayet

Birçok ülkede ve yargı bölgesinde artık ortak velayet bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Ortak velayet, hem anne hem de baba arasında çocuğun bakımını paylaşmayı içerir. Anne ve baba, çocuğun yaşamına eşit şekilde katkıda bulunurlar.

4. İletişim Hakkı

Velayetle birlikte, boşanmış kadınların çocuklarıyla düzenli bir iletişim ve ziyaret hakkı vardır. Bu haklar mahkeme kararı veya taraflar arasında anlaşmaya bağlı olarak belirlenir.

5. Velayet Değişikliği

Eğer velayet kararı sonradan değiştirilmek istenirse, bu da mahkeme kararı gerektirir. Değişiklik talebinin çocuğun en iyi çıkarlarına hizmet ettiği ikna edici bir şekilde gösterilmelidir.

6. Anlaşmazlık Durumları

Velayet konusunda taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda, mahkeme karar verir. Mahkeme, tarafların argümanlarını dinler ve çocuğun en iyi çıkarlarını korurken bir karara varır.


Tazminat Talep Hakkı

1. Manevi Tazminat Hakkı

Kadınlar, boşanma davalarında manevi tazminat talep edebilirler. Manevi tazminat, eşler arasındaki evlilik birliğinin ciddi şekilde zedelendiği durumlarda verilir. Örneğin, şiddet, aldatma, hakaret veya cinsel istismar gibi durumlar manevi tazminat talebine neden olabilir.

2. Maddi Tazminat Hakkı

Boşanma davasında kadınlar, ekonomik zararlarını karşılamak için maddi tazminat talep edebilirler. Özellikle evlilik boyunca ekonomik olarak bağımlı olan kadınlar, boşanma sonrası yaşam standartlarını sürdürebilmek için maddi tazminat alabilirler.

3. Tedbir Tazminatı

Mahkeme, boşanma davası sürecinde kadının ve çocuklarının korunması gerektiğini düşünürse, geçici olarak tedbir tazminatı verilebilir. Bu tazminat, kadının ve çocuklarının geçici ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

4. Eşler Arası Anlaşmalar

Boşanma davalarında kadınlar ve eski eşleri arasında tazminat konusunda anlaşmalar yapılabilir. Taraflar, tazminat miktarı ve ödeme süreleri konusunda anlaşabilirler. Bu anlaşmalar, mahkeme kararını kolaylaştırabilir.


Boşanma Davasında Kadının Nafaka HAkkı

Kadının Kendisi İçin Nafaka Hakkı

 1. Eşler Arasındaki Ekonomik Dengesizlik: Boşanma davasında kadınlar, eşler arasındaki ekonomik dengesizliği göstererek nafaka talep edebilirler. Eğer kadın, evlilik sürecinde ekonomik olarak eşine bağımlı hale gelmişse, boşanma sonrası yaşam standartlarını sürdürebilmek için nafaka alabilir.
 2. Çocukların Bakımı: Kadınların boşanma sonrası çocukların bakımı için nafaka talep etme hakkı vardır. Bu, çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen bir tür nafakadır.
 3. Tedbir Nafakası: Boşanma davası sürecinde, mahkeme geçici olarak tedbir nafakası verilebilir. Bu nafaka, kadının ve çocukların geçici ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Çocuk İçin Nafaka Hakkı

 1. Çocukların Bakımı ve İhtiyaçları: Boşanma durumunda çocuklar, anne veya babalarından çocukları için nafaka talep edebilirler. Bu nafaka, çocukların yaşamlarının sürdürülmesi, eğitimi, sağlık giderleri ve diğer temel ihtiyaçları için kullanılır.
 2. Nafaka Miktarı ve Süresi: Nafaka miktarı ve süresi, mahkeme kararı veya taraflar arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak belirlenir. Çocuğun ihtiyaçlarına ve ailenin mali durumuna göre nafaka miktarı ve süresi değişebilir.
 3. Velayet Durumu: Velayet konusu, nafaka miktarını etkileyebilir. Çocuğun annesi veya babasıyla velayeti, nafaka ödemelerini etkileyebilir ve mahkeme bu durumu dikkate alır.
 4. Nafakanın Değiştirilmesi: Nafaka miktarı veya süresi değiştirilmek istenirse, mahkeme kararı gereklidir. Tarafların mali durumu veya çocuğun ihtiyaçları değiştikçe nafakanın revize edilmesi talep edilebilir.

Malların Paylaşılmasını İsteme Hakkı

 1. Edinilmiş Mal Paylaşımı: Türkiye’de mal ayrılığı esas olmakla birlikte, mal rejimi sözleşmesi yapıldıysa veya mevcut bir mal rejimi varsa, kadın boşanma durumunda mal rejimine tabi edinilmiş malların paylaşım hakkına sahiptir. Bu, evlilik boyunca kazanılan mal varlığının eşit olarak bölüşülmesini içerir.
 2. Mal Rejimi Sözleşmesi: Eğer kadın ve eşi arasında mal rejimi sözleşmesi yapılmışsa, bu sözleşme hükümleri doğrultusunda malların paylaşılması gerekecektir.
 3. Mal Varlığının İncelenmesi: Boşanma davası sırasında, kadın mal varlığının detaylı bir şekilde incelenmesini isteyebilir. Bu, gizli mal varlığı veya eşin mal varlığını saklama durumlarını tespit etmeye yardımcı olabilir.
 4. Müşterek Mülkiyetin Paylaşımı: Eğer çiftin müşterek mülkiyetleri varsa (örneğin bir ev), bu mülkiyetin paylaşımı ve satışı boşanma sonrası işlemi gerekebilir. Kadın, bu süreçte adil bir pay almak hakkına sahiptir.
 5. Taşınmaz Malların Satışı veya Kira Geliri: Boşanma sonrası taşınmaz malların satılması veya kira gelirinin paylaşılması gerekebilir. Kadın, bu süreçte kendi payını almak hakkına sahiptir.
 6. Ortak Borçlar ve Sorumluluklar: Kadın, boşanma sonrası mevcut ortak borçların ve sorumlulukların paylaşılmasını talep edebilir. Bu, finansal yükün adil bir şekilde dağıtılmasını içerir.
 7. Malın Hükmi Ferağı: Eğer eş, mal varlığını boşanma davası sırasında başkasına ferağ etmeye çalışıyorsa, kadın bu durumu mahkemeye bildirebilir. Mahkeme, bu tür işlemleri engelleyebilir.
5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?