Boşanma davasında akraba tanık olabilir mi ?

Boşanma davalarında taraflar, evliliklerinin sona erdirilmesini talep edebilirler. Bunun için, bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlardan biri, evliliğin bir yıl sürmüş olmasıdır. Diğer bir şart ise, eşler arasında geçimsizlik bulunmasıdır.

Geçimsizlik, eşlerin birbirine karşı saygı duymamaları, şiddet uygulamaları, hakaret etmeleri, maddi olarak geçinememeleri gibi durumları ifade eder. Eşler, boşanma davası açarken, bu şartların varlığını ispatlamak zorundadırlar.

Boşanma davalarında, tanık delili de önemli bir yere sahiptir. Tanık, tarafların evliliklerinde yaşanan olayları görmüş veya duymuş olan kişidir. Tanık, mahkemede dinlenerek, tarafların iddialarını destekleyebilir veya çürütebilir.

Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 13 1
Boşanma davasında akraba tanık olabilir mi ? 3

Boşanma davalarında, akrabalar da tanık olarak gösterilebilirler. Ancak, bu tanıkların, tarafların evliliklerinde yaşanan olayları görmüş veya duymuş olmaları gerekir. Aksi takdirde, tanıkların beyanları kabul edilmez.

Boşanma davalarında, akraba tanıkların beyanları, tarafların iddialarını desteklemek veya çürütmek için kullanılabilir. Ancak, bu tanıkların beyanlarının, objektif ve tarafsız olması gerekir. Tanıklar, kendi kişisel görüşlerini veya duygularını ifade etmemelidirler.

Boşanma davalarında, akraba tanıkların beyanları, mahkemenin kararını verirken dikkate alınır. Ancak, bu beyanlar tek başına yeterli değildir. Mahkeme, diğer delilleri de dikkate alarak, karar vermelidir.

Boşanma davalarında, akraba tanıkların beyanlarının önemi büyüktür. Bu tanıklar, mahkemeye, tarafların evliliklerinde yaşanan olayları aktarabilirler. Bu bilgiler, mahkemenin kararını verirken önemli bir rol oynayabilir.

anlaşmalı boşanma protokolü
Boşanma davasında akraba tanık olabilir mi ? 4

Boşanma davasında tanık olarak akrabaların ifade vermesi, ülkenin yasal sistemine ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Genellikle tanıkların bağımsız ve tarafsız olmaları tercih edilir, bu nedenle aile üyeleri genellikle tanık olarak kabul edilmez. Ancak bazı hukuki sistemlerde aile üyelerinin tanık olarak ifade vermesine izin verilebilir, ancak bu ifadelerin değeri sorgulanabilir veya sınırlanabilir. İşte bazı ülkelerde akrabaların tanık olarak ifade verme şartlarına dair tipik kurallar:

 1. Çıkar Çatışması Olmamalı: Tanıkların çıkarları, boşanma davasının sonucunu etkileyebilecek şekilde çatışmamalıdır. Örneğin, bir eşin annesi veya babası, boşanma kararını etkilemek için ifade veriyorsa, bu bir çıkar çatışması yaratabilir.
 2. Tarafsızlık ve Objektiflik: Tanıkların tarafsız ve objektif olmaları beklenir. Eğer aile üyeleri tarafından sunulan ifadeler, öznel veya duygusal bir dil içeriyorsa, mahkeme tarafından dikkate alınmayabilir.
 3. Relevans: Tanıkların ifadelerinin davayla ilgili ve önemli olması gerekir. Boşanma davasının sonucunu etkileyebilecek bilgiler içermesi beklenir.
 4. Mahkeme Kararı: Mahkeme, tanık ifadelerinin geçerliliğini ve kabul edilebilirliğini değerlendirir. Mahkeme, her bir tanığın ifadesini ve katkısını ayrı ayrı gözden geçirir.
 5. Kanunlara ve Yerel Kurallara Uygunluk: Hangi tanıkların kabul edileceğine dair kesin kurallar ve sınırlamalar, ülkenin yasal sistemine ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, boşanma davası sırasında akraba tanıklarının kabul edilip edilmeyeceği konusunda yerel yasalara danışmanız önemlidir.

Eşler veya avukatları, tanıkların kimler olacağına ve hangi ifadelerin sunulacağına karar verirken mahkeme kurallarına ve yerel yasalara uygun hareket etmelidirler. Boşanma davasında tanık olarak akrabaların ifade vermesi, davanın doğasına, aile ilişkilerine ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla, özellikle bu konuda danışmanlık almak için bir avukatla çalışmanız önemlidir.

Boşanma davalarında akrabaların ifadeleri veya katkıları, davaya bir dizi açıdan önem taşıyabilir:

 1. Destek ve Danışmanlık: Akrabalar, boşanma sürecinde duygusal destek ve danışmanlık sağlayabilirler. Boşanma, stresli ve duygusal bir süreç olabilir, ve akrabaların desteği, tarafların daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir.
 2. Çocukların Durumu: Boşanma durumunda çocuklar varsa, akrabaların onlarla ilişkisi önemlidir. Akrabalar, çocukların ihtiyaçlarını anlayabilir ve onlara destek olabilirler.
 3. Maddi Yardım: Aile üyeleri, boşanma sonucu finansal olarak etkilenebileceklerse maddi destek sağlayabilirler. Bu, boşanmanın ekonomik sonuçlarını hafifletebilir.
 4. Ayrıntılı Bilgi ve Tanıklık: Aile üyeleri, boşanma davasının ayrıntılarına ve tarafların ilişkisine ilişkin değerli bilgilere sahip olabilirler. Bu nedenle, mahkeme tarafından çağrıldıklarında tanık olarak ifade verebilirler.

Ancak, aile üyelerinin ifadelerinin de bazı sınırlamaları ve potansiyel riskleri vardır:

 1. Tarafgirlik: Akrabaların ifadeleri, çoğu zaman taraflara duygusal olarak bağlı oldukları için tarafsız olmayabilir. Bu, ifadelerin güvenirliğini sorgulatabilir.
 2. Çatışma: Aile üyeleri arasında boşanma süreci nedeniyle çatışmalar yaşanabilir. Bu, aile içi ilişkileri daha da karmaşıklaştırabilir.
 3. Mahkeme Değerlendirmesi: Mahkeme, akrabaların ifadelerini değerlendirirken bu tür sınırlamaları ve riskleri göz önünde bulundurur. Her ifade, davayı nasıl etkileyebileceğine dair özenle değerlendirilir.

Ayrıca, her ülkenin hukuk sistemi ve mahkeme kuralları farklıdır, bu nedenle aile üyelerinin tanıklık yapma yetkisi ve etkisi ülkenin yasalarına göre değişebilir. Boşanma süreci sırasında akrabaların katkıları veya ifadeleri, dava ve tarafların özel koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir avukattan hukuki danışmanlık almak ve yerel hukuk sistemine göre hareket etmek önemlidir.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

4/5 - (2 Oy Kullanıldı)

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?