BOŞANMA DAVASI – YOKSULLUK NAFAKASI – İŞTİRAK NAFAKASI – MADDİ VE… | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Boşanmada Nafaka

Boşanma davaları, son yıllarda ülkemizde oldukça artmıştır ve bu durum yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası gibi konuların önemini de artırmıştır. Boşanma davalarında, tarafların mal varlığı, gelir durumu ve çocuklarının durumu gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörler doğrultusunda, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası kararları verilir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında ekonomik olarak güç durumda kalan eşe ödenen bir nafaka türüdür. Bu nafakanın ödenmesi, boşanma davası sırasında belirlenir ve belirlenen süre boyunca ödenir. Yoksulluk nafakası, özellikle çocukları olan kadınların ekonomik güvencesini sağlamak amacıyla kullanılır.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirağ nafakası ise, boşanma sonrasında çocukların bakımı için ödenen bir nafaka türüdür. Bu nafaka, çocukların yaşına, ihtiyaçlarına ve ebeveynlerin gelir durumlarına göre belirlenir. İştirağ nafakası, çocukların eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. Ayrıca, çocukların yaşam standartlarını korumak amacıyla da ödenir.

Boşanmada Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası kararları verilirken, tarafların gelir durumu, mal varlığı ve yaşam standartları gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Ayrıca, çocukların velayeti de bu kararların alınmasında etkili bir faktördür. Boşanma davalarında alınan kararlar, tarafların adil bir şekilde haklarını korumayı amaçlar.

Boşanmada Nafaka Almanın Şartları Nelerdir?

Boşanmada nafaka almanın bazı şartları vardır. Bu şartlar, şunlardır:

  • Boşanma davası açmak
  • Nafaka talebinde bulunmak
  • Nafakaya muhtaç olmak
  • Nafaka alacaklısıdır

Boşanmada Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanmada nafaka miktarı, tarafların gelir durumu, mal varlığı ve yaşam standartları gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Ayrıca, çocukların velayeti de bu miktarın belirlenmesinde etkili bir faktördür. Boşanmada nafaka miktarı, her bir dava için ayrı ayrı belirlenir ve bu miktar, tarafların ekonomik durumlarının değişmesine bağlı olarak değişebilir.

anlaşmalı boşanma gaziantep avukat
BOŞANMA DAVASI - YOKSULLUK NAFAKASI - İŞTİRAK NAFAKASI - MADDİ VE... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5

Boşanmada Nafaka Süresi Ne Kadardır?

Boşanmada nafaka süresi, tarafların gelir durumu, mal varlığı ve yaşam standartları gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Ayrıca, çocukların velayeti de bu sürenin belirlenmesinde etkili bir faktördür. Boşanmada nafaka süresi, her bir dava için ayrı ayrı belirlenir ve bu süre, tarafların ekonomik durumlarının değişmesine bağlı olarak değişebilir.

Boşanmada Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Boşanmada nafaka ödememenin cezası, hapis cezasıdır. Nafaka alacaklısı, nafaka borcunu ödemeyen nafaka borçlusu hakkında icra takibi başlatabilir. Nafaka borçlusu, icra takibine rağmen nafaka borcunu ödemezse, nafaka alacaklısı, nafaka borçlusu hakkında hapis cezası talebiyle dava açabilir.

Boşanmada Nafaka Almanın Yolları Nelerdir?

Boşanmada nafaka almanın bazı yolları vardır. Bu yollar, şunlardır:

  • Boşanma davası açmak
  • Nafaka talebinde bulunmak
  • Nafaka alacaklısıdır

Boşanmada nafaka almanın en etkili yolu, boşanma davası açmaktır. Boşanma davası açıldığında, nafaka talebinde bulunulabilir. Nafaka alacaklısı, nafaka alacaklısıdır. Bu nedenle, nafaka talebinde bulunabilir.

Boşanmada Nafaka Almanın Avantajları Nelerdir?

Boşanmada nafaka almanın bazı avantajları vardır. Bu avantajlar, şunlardır:

  • Ekonomik güvence sağlamak
  • Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak
  • Yaşam standartlarını korumak

Boşanmada nafaka, ekonomik güvence sağlamak, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını korumak için önemli bir araçtır.

Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 6 1
BOŞANMA DAVASI - YOKSULLUK NAFAKASI - İŞTİRAK NAFAKASI - MADDİ VE... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 6

T.C.YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/10411

K. 2016/225

T. 11.1.2016

• KADININ BABASINDAN İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLARDAN ELDE EDECEĞİ KİRA GELİRİNİN HESAPLANMASI ( Davacı Kadının Ev Hanımı Olduğu Ancak Babasından İntikal Eden Adına Kayıtlı Birden Fazla Taşınmazın Bulunduğu – Taşınmazların Bedeli İle Kira Gelirinin Belirleneceği/Taşınmaz Bedeli ve Kira Gelirinin Davacı Kadını Yoksulluğa Düşmekten Kurtarıp Kurtarmayacağı Değerlendirilerek Yoksulluk Nafakası İstemi Hakkında Bir Karar Verileceği )

• BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Ev Hanımı Olduğu Ancak Babasından İntikal Eden Adına Kayıtlı Birden Fazla Taşınmazın Bulunduğu – Taşınmazların Bedeli İle Kira Geliri Kirada Değilse Kiraya Verilmesi Durumunda Getireceği Kira Gelirinin Belirleneceği/Taşınmaz Bedeli ve Kira Gelirinin Davacı Kadını Yoksulluğa Düşmekten Kurtarıp Kurtarmayacağı Değerlendirilerek Yoksulluk Nafakası İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Davacı Kadının Ev Hanımı Olduğu Ancak Babasından İntikal Eden Adına Kayıtlı Birden Fazla Taşınmazın Bulunduğu – Taşınmazların Bedeli İle Kira Geliri Kirada Değilse Kiraya Verilmesi Durumunda Getireceği Kira Gelirinin Belirleneceği/Taşınmaz Bedeli ve Kira Gelirinin Davacı Kadını Yoksulluğa Düşmekten Kurtarıp Kurtarmayacağı Değerlendirilerek Yoksulluk Nafakası İstemi Hakkında Bir Karar Verileceği )

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Çocuk Kendisine Tevdi Edilmemiş Tarafın Gücüne Göre Onun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılmakla Yükümlü Olduğu – Bu Hususu Hakimin Görevi Gereği Kendiliğinden Dikkate Alması Gerektiği/Velayeti Anneye Tevdi Edilen Ortak Çocuk İçin İştirak Nafakasına Hükmedileceği )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Davalı Erkeğin Daha Fazla Kusurlu Olduğu – Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Davacı Kadının Maddi ve Manevi Tazminat İsteklerinin Reddedilemeyeceği )

Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 6 1
BOŞANMA DAVASI - YOKSULLUK NAFAKASI - İŞTİRAK NAFAKASI - MADDİ VE... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 7

4721/m. 166, 174, 182

ÖZET : Dava, boşanma davasıdır.

Davacı kadının ev hanımı olduğu, ancak babasından intikal eden adına kayıtlı birden fazla taşınmazın bulunduğu anlaşılmaktadır. İlgili tapu kayıtları getirtilip, taşınmazların bedeli ile kira geliri, kirada değilse kiraya verilmesi durumunda getireceği kira gelirinin gerektiğinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle belirlenerek, taşınmaz bedeli ve kira gelirinin davacı kadını yoksulluğa düşmekten kurtarıp kurtarmayacağı değerlendirilerek, yoksulluk nafakası istemi hakkında bir karar verilmesi gerekir.

Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, davalı erkeğin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi doğru değildir.

Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu hususu hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde, velayeti anneye tevdi edilen ortak çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmemesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi ve tazminat taleplerinin reddi yönünden, davalı erkek tarafından ise; yoksulluk nafakası, ziynet alacağı, vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

gaziantep boşanma avukatı anlaşmalı ve çekişmeli
BOŞANMA DAVASI - YOKSULLUK NAFAKASI - İŞTİRAK NAFAKASI - MADDİ VE... | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 8

KARAR : 1-)Davalı erkeğin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

a-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-)Yapılan araştırma ve toplanan delillerden, davacı kadının ev hanımı olduğu, ancak babasından intikal eden adına kayıtlı birden fazla taşınmazın bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, ilgili tapu kayıtları getirtilip, taşınmazların bedeli ile kira geliri, kirada değilse kiraya verilmesi durumunda getireceği kira gelirinin gerektiğinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle belirlenerek, taşınmaz bedeli ve kira gelirinin davacı kadını yoksulluğa düşmekten kurtarıp kurtarmayacağı değerlendirilerek, yoksulluk nafakası istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde yoksulluk nafakasına hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

2-)Davacı kadının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a-)Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece taraflara yüklenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, davalı erkeğin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi doğru değildir.

b-)Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK.md.182). Bu hususu hakimin görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde, velayeti anneye tevdi edilen ortak çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1/b, 2/a ve 2/b bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarda 1/a bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer mkalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?