Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023

Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023

Boşanma davası mahkeme ücreti ne kadar?

Boşanma davasında ödenecek olan harçlar ve vekalet ücretleri maktudur, yani her yıl sabit bir ücret belirlenir ve o sene içerisinde yapılacak işlemler o maktu ücrete tabidir.

Boşanma davası harçları  maktu (sabit) harçları; boşanma davasının mahkemeye dosyalanması için harç, avans ve masraflardır. Bu mahkeme masrafları 1.850 TL tutarındadır. Bu harç boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerlidir. Bu harç ve masraflar tanık ücreti, tebligat gideri gibi kalemlere ilişkindir ve tanık sayısına veya gönderilecek tebligat sayısı gibi hususlara göre değişkenlik gösterebilir.

Bunun haricinde yargılama sırasında bilirkişi ücreti gibi masraflar da doğabilir. Bilirkişi ücreti, yargılama sırasında genellikle davacı tarafından karşılanır. Bilirkişi ücreti mahkemece takdir edilir. Genellikle bilirkişi ücreti 500 TL ile 1.000,00 TL  civarında olur. Bu ücret, kaç bilirkişi olduğuna, bilirkişilerin inceleyeceği meseleye göre değişkenlik gösterebilir.

ali tumbas banner makale avukat 4 1
Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023 6

Bu dava harç ve masraflar dava sonunda, davayı kaybeden tarafa yükletilir. Ancak karşı tarafa yükletilen bu yargılama giderleri içerisinde bulunan avukatlık ücreti davayı kazanan avukata aittir, yani avukatın temsil ettiği asile ait değildir. Yani davayı kazanan taraf, diğer taraftan, bu yaptığı masrafları (dava açılış masrafları, harçlar bilirkişi ücretleri, tebligat masrafı vs) dava sonunda çıkan hükümle birlikte tahsil etmek için icraya koyabilir.

Söz konusu harç ve masraflara dava sonunda davayı kaybeden taraf aleyhinde “karşı vekalet ücreti” de eklenir. Bu vekalet ücreti, davayı kaybeden tarafın davayı kazanan tarafın avukatına yaptığı ödemedir. Karşı vekalet ücreti de kanunla belirlenir, yani maktudur. 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca boşanma davalarında haksız çıkan tarafın davayı kazanan tarafa ödemesi gereken vekalet ücreti 17.900 TL TL tutarındadır.

Yukarıda verilenler boşanma davasında yapılması gereken zorunlu giderlerdir. Bunlar haricinde eğer boşanma davasında ziynet eşyası alacağı talebi varsa, nispi harçlar geçerli olur. Nispi harçlar her davanın değerine göre belirlenen harçlardır. Nispi harç ödenmesini gerektiren bir dava konusu olması halinde, dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenir, geriye kalan ¾ karar ile birlikte ödenir.

Örneğin bir boşanma davasında boşanma, velayet ve nafaka talepleri var ve başka herhangi bir talep yoksa, maktu harçlar ödenir. Ancak boşanma davasında bunlarla birlikte 10.000 TL tutarında ziynet eşyasına ilişkin talep varsa, 284,5 TL dava açılırken maktu harçlara ek olarak ödenir; karar aşamasında bu miktara ek olarak 853,5 TL ödenmesi gerekir. Yine bu nispi harçlar da maktu harçlar gibi, dava sonunda davayı kaybeden tarafından kazanan tarafa ödenir.

ali tumbas banner makale avukat 2 1
Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023 7

Boşanma Davası Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında boşanma avukatının talep edeceği avukatlık ücretinin yanında bir de avukatlık masrafları ile mahkeme tarafından talep edilecek ya da boşanma davasının açılabilmesi veya usulüne göre sürdürülebilmesi için mahkemeye sunulması gerekecek olan masraf kalemleri söz konusu olacaktır.

Bunlar: keşif ve bilirkişi ücreti, tanık giderleri, tebligat masrafları, mahkeme harçları, şehirlerarası işlerde yol vb. giderler, istinaf ve temyiz harçları vb. giderlerdir ve başlangıç olarak 1.000,00-1500,00 Türk Lirası aralığında bir meblağ tutmakta, mahkeme süresince de gitgide artabilmektedir.

Bu masrafların niçin gitgide artış göstereceğine ilişkin olarak örnek vermemiz gerekirse: Dava açılmış ve derdest iken, örneğin ziynet eşyalarına(düğün takıları) ilişkin olarak bilirkişi tarafından rapor tanzim edilmesi halinde 500,00-1.000,00 Türk Lirası ek masraf çıkacaktır. 

ali tumbas banner makale avukat 3 1
Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023 8

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Neye Göre Belirlenir?

​Boşanma davalarında avukatlık ücreti, avukatın harcayacağı zaman, emek ve bilgi sermayesine göre belirlenir. Örneğin çekişmeli boşanma davaları istinaf ve temyiz süreçleri ile birlikte ortalama(!) 2-3 sene kadar sürebilmektedir. Bu süreçte boşanma avukatı tarafından dava dilekçesi, cevap dilekçeleri, delil dilekçesi, beyan dilekçeleri, gerek görülmesi halinde koruma ve önleme tedbiri istemli dilekçeler, istinaf ve temyiz dilekçelerinin yazılması ile bazı spesifik konulara ilişkin güncel Yargıtay kararlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tüm bu dilekçeler birlikte düşünüldüğünde ortalama 15-20 dilekçe yazımı ve süreç boyunca gerçekleştirilecek birçok duruşmaya müvekkili temsilen katılım, boşanma avukatı tarafından sağlanacaktır.

Yazılacak olan dilekçelere, girilecek duruşmalar ve güncel Yargıtay kararlarına ilişkin olarak gerçekleştirilecek olan tarama faaliyeti de dahil olduğunda boşanma avukatı tarafından tek bir çekişmeli boşanma davası için 2-3 yıllık bir süre dahilinde harcanacak olan ortalama iş saati 50-60 saati bulabilmektedir. İşte boşanma davası ücretleri de bu emek/zaman muhasebesi sonucunda ortaya çıkmaktadır ve her avukat, barolar tarafından yayınlanan tarifelere uygun olacak şekilde kendi iş organizasyonu, faaliyet yapısı ve alınacak olan işin komplikasyon durumuna göre ücret belirlemektedir. 

işçi işveren avukatı gaziantep
Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023 9

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha az emek ve mesai gerektiren davadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanma davası ücretine kıyasla daha uygundur.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat, öncelikle tarafları ofisine davet eder. Yapılan görüşmede taraflar, boşanmanın tüm sonuçlarında (nafaka, mal rejimi, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyası, çeyiz eşyaları v.b) ortak bir karara varırlar. Daha sonra avukat, tarafların anlaşmış oldukları konuların içeriğine uygun olarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar ve anlaşmalı boşanma davasını açar. Sonrasında yaklaşık 1 -1,5 aylık bir süreçte boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti, avukatlı takip edilmesi ve avukatsız takip edilmesi durumunda farklılık gösterir.

  • Boşanma davasında avukatla takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 8.000 TL. (Davanın içeriğine göre farklılık gösterebilir.)
  • Boşanma davasında avukat olmadan takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 750 TL. (Sadece mahkeme veznesine yatırılan harç ve gider avansı tutarıdır.)

Boşanma davalarında avukat, anlaşmalı boşanma sürecine hakim bir avukat olarak; anlaşmalı boşanma davalarını tarafların ortak talepleri doğrultusunda, hak kaybı yaşatmadan sonuçlandırmaktadır.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 7 1
Boşanma Davaları Avukatlık  Fiyatları 2023 10

Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası avukat ücreti belirlenmesinde en önemli faktör avukatın dava için harcayacağı emek ve mesaidir. Avukat, boşanma davası için dilekçeler hazırlayacak, hukuka uygun delilleri toplayıp düzenleyecek, dava sırasında müvekkili için savunma yapacaktır. Boşanma davası sonucunda müvekkil aleyhine bir karar çıktığı takdirde; avukat boşanma davasını istinaf edecek ve sonrasında gerekirse temyiz sürecini de takip edecektir.

Bu gibi durumlarda boşanma davası ortalama 2-3 yıl arası sürebilmektedir. Bu süreçte boşanma davasında avukat davayı titizlikle takip etmektedir. Sayılan hususların tümü boşanma davalarında avukat ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Boşanma davası avukat ücreti, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumuna göre farklılık göstermektedir.

2023 Yılı Boşanma Davası Mahkeme Masrafları Ne Kadardır?

Mahkeme masrafları; davacı tarafın mahkemede dinletmek istediği tanık sayısı, dosyanın bilirkişiye gidip gitmeyeceği gibi hususlara göre değişmektedir. Yine de 2023 yılı boşanma davası mahkeme masrafları için ortalama bir miktar belirtmek mümkündür. 2023 yılı için boşanma davası açarken mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve giderler ortalama 750 TL-900 TL civarındadır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?