Boşanma Avukatlarına Talep Arttı

Boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılı istatistiklerine göre 40.000’lik bir artış ile 175.000’e yükselmiştir. Keza, Adalet Bakanlığı tarafından Mayıs 2022 içerisinde yayınlanan Türkiye’nin Dava Atlası’na göre boşanma davaları Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde en çok açılan ikinci dava türü olarak tespit edilmiştir. Yine Dava Atlası’na göre boşanma davalarının en çok görüldüğü şehir Gaziantep olarak tespit edilmiştir.

Buna paralel olarak çiftlerin boşanma avukatı ihtiyacı da artmıştır. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatının desteği ile boşanma davalarının açılması ve yürütülmesi, eşlerin hak kayıplarının önüne geçilmesi ve değişken piyasa koşulları karşısında uzun vadede yürütülebilir bir anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmaya yardımcı olurken, çekişmeli boşanma davalarında iddiaların ispatı, usul kurallarının yerine getirilmesi ve bu sayede hak kayıplarının önlenmesi bakımından boşanma avukatının önemi artmıştır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır bugünlerde en çok sorulan sorulardan. Boşanma davasının açılması için öncelikle bir avukata vekaletname verilmesi gerekmektedir. Avukatsız yürütülecek işlemlerde vekaletnameye gerek yoktur

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında mutabık kalınan ıslak imzalı bir anlaşmalı boşanma protokolü, dava dilekçesi ve tarafların nüfus cüzdan fotokopileri yetkili bölgedeki tevzi bürosuna sunularak boşanma davası açma işlemleri başlatılır. Çekişmeli boşanma davasında protokol yerine tarafların iddialarını destekleyecek tüm deliller dava dilekçesi ile birlikte sunulur.

Boşanma davası açma işlemlerinin tamamlanması için harç ve masrafların ödenmesi gerekir. Bu giderlerin ödenmesi ile birlikte dosya ilgili mahkemeye tevzi edilir ve dava açılmış olur.

tek celsede boşanma gaziantep boşanma avukatı

Boşanma Avukatı Gaziantep İçerisinde Nasıl Bulunur?

Gelelim boşanma avukatı Gaziantep içerisinde nasıl bulunur?sorusuna. Türkiye’de avukatların kati ve özel uzmanlık alanları bulunmamakla birlikte, avukatların genellikle faaliyet gösterdiği alanlarda tecrübelerinin artması nedeniyle, aynı tür davalarda çalışmakta olan avukatlar gayrı resmi olarak o alanın avukatı olarak anılırlar. Bu şekilde, faaliyet alanı aile mahkemesi alanına giren davalara yoğunlaşan avukatlar boşanma avukatı olarak uzmanlaşmış olarak kabul edilir.

Her baroda olduğu gibi Gaziantep  Barosu’nun levhasında Gaziantep  Barosu’na kayıtlı tüm avukatların iletişim bilgileri yer alır.

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Boşanma davası ile birlikte bazı çiftlerin mal rejiminin tasfiyesi, mehir alacağı, ziynet eşyası alacağı, çeyiz eşyası alacağı, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi talepleri de dava konusu olabilmektedir. Genellikle bu gibi davalar boşanma davası ile birlikte açılsa da, özellikle nafaka, velayet ve tazminat haricindeki talepler hakkında yargılamanın dosyalar ayrılarak (tefrik edilerek) boşanma kararının kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava ile yürütülmesine karar verilir.

Boşanma avukatı bu davalar ile ilgili olarak da hizmet verir. Ayrıca soybağının kurulması, babalık tanıma davası, evlat edinme davası, yabancı mahkemelerde verilen aile hukukuna ilişkin kararların Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi için boşanma avukatı hukuki hizmet verir.

Gaziantep Boşanma Avukatı Başka Şehirde Davaya Bakabilir Mi?

Avukatların başka şehirlerden dava almaları serbesttir. O bakımdan, Gaziantep ‘de yerleşik bir avukatın başka bir şehirdeki davaya katılması veya dava açması hukuken mümkündür.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?