Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

banka veya kredi kartlari

Yargıtay 8. Ceza Dairesi

2017/1218 E., 2017/2297 K.T. 08.03.2017

Mahkemesi: Ceza Dairesi

TALEP: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

ÖZET: TCK.nun 44. maddesi uyarınca hukuki anlamda tek eylem olarak kabulü gereken fiillerden müştekinin hesabındaki paranın bilişim sistemini kullanarak hesaplara yapılan havale yapılması eylemi, zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 142/2-e maddesinde öngörülen “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturur.

KARAR: Sanık hakkında sahte kredi kartı üretme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde sanık hakkında sahte banka veya kredi kartı üretme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesin de ise; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın ve Cumhuriyet Savcısının sair temyiz itirazlarının reddine ancak;sanık hakkında TCK.nun 62. maddesi uyarınca indirim yapılırken sonuç hapis cezasının 5 yıl 15 ay yerine, 6 yıl 3 ay olarak fazla ceza tayin edilmesi, yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5271 sayılı CMK.nun 303/1-f. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümde 5237 sayılı TCK.nun 62 maddesi uyarınca 1/6 indirim yapılarak hesaplanan 6 yıl 3 ay hapis cezasının 5 yıl 15 ay hapis cezasına indirmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek esastan reddine, diğer sanıklar hakkında sahte banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlamak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince, Mağdur Bankaya yönelik olarak sanıkların iştirak halinde ve bir kısım müştekiler adına sahte kartlar üretip, hesaplarından para çekmek ve müştekinin adına sahte olarak üretilen kredi kartı ile 1500 TL nakit çekim işlemi, sanıklara ait hesaplara aynı gün ayrı ayrı 1.500 TL toplamda 7500 TL para transfer edip ve yine onlar adına sahte olarak ürettikleri kredi kartlarını kullanmak suretiyle çekip almaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25.11.2014 gün 2013/13-448 esas, 2014/524 karar sayılı ilamında ”kişilerin internet bankacılık şifrelerinin bir şekilde öğrenilip, internet üzerinden bu şifre kullanılmak suretiyle ilgilinin banka hesabındaki paraları temsil eden verilerin, failin kontrolündeki başka bir hesaba aktarılarak, veriler üzerinden işlem gören suça konu paranın buradan çekilmesi şeklinde eylemler olup, Ceza Genel Kurulunu 17.11.2009 gün ve 193-268 sayılı kararında da belirtilen surette gerçekleştirilen eylemlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu” şeklindeki kararı da dikkate alınarak, TCK.nun 44. maddesi uyarınca hukuki anlamda tek eylem olarak kabulü gereken fiillerden müştekinin hesabındaki paranın bilişim sistemini kullanarak hesaplara yapılan havalenin zincirleme suç hükümleri uygulanmak suretiyle 5237 sayılı TCK.nun 142/2-e maddesinde öngörülen “bilişim suretiyle hırsızlık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı CMK.nun 302/2. ve 307/4. maddeleri gereğince bozulmasına, 08.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?