anlaşmalı boşanma protokolü

Avusturya Boşanma Avukatı

Avusturya’da Boşanmak sizin Türkiye` deki evlilik kaydınızı kaldırmayacaktır.

Avusturya’ da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaşım ve boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşının genelde yaptığı şey Avusturya’da Türk boşanma avukatı bularak derdini anlatmak ve neticesinde Avusturya’ da boşanma davası açarak boşanmayı sağlamaktır.

Avusturya’ da yaşayan Türk vatandaşı, Avusturya’ da boşandığında Avusturya’ nın nüfus kaydında evliliği kayıtlıysa, evliliği Avusturya nüfusundan silinir. Ancak Avusturya mahkemesinde gerçekleşen boşanma davası neticesinde verilen verilen boşanma kararı, Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşının, Türk nüfusundaki boşanma kaydının silinmesini temin etmez.

29.04.2006’ da yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 27 / A’ da yapılan değişiklik sayesinde artık boşanmış karı kocanın birlikte nüfus müdürlüğüne ya da Avusturya’ daki Türk Konsolosluğu’ na müracaatları ile Avusturya mahkemesinin boşanma kararları, bir tanıma tenfiz davasına gerek kalmaksızın nüfusa işlenebilecektir. Ancak tarafların birlikte müracaatının mümkün olmadığı hallerde tanıma tenfiz davaları, yabancı boşanma kararlarının nüfusa işlenmesi için işlevini görmeye devam edeceği için 25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkraya “ birlikte ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına ” ibaresi eklenmiştir. Böylece boşandığınız eş yabancı ise veya ölmüş ise birlikte başvuruya da gerek kalmamıştır. Bizce bu son değişiklik bizce devrim niteliğinde olup vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıktır.

Geriye dava ile tanınması gereken tek boşanma çeşidi eşiniz de Türk vatandaşı ise ve birlikte müracaata yanaşmıyorsa söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki yazımızı bu güncellemeyi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşının boşanmak için izleyebileceği iki yol vardır: Biri Avusturya mahkemesinde boşandıktan sonra Türk mahkemesinde de boşanmasıdır. Diğer bir yol ise Avusturya mahkemesinin boşanma kararını Türkiyede Türk mahkemesinde tanıma tenfiz davası açıp Avusturya mahkemesinin boşanma kararını tanıtmaktır. Tanıma yoluyla Türkiyede geçerli hale getirilen Avusturya mahkemesinin boşanma kararı, Türk nüfusuna Avusturya boşanma karar tarihiyle geçer.

Tanıma davasında boşanma tarihi, Avusturya mahkemesinin boşanma karar tarihinden geçerli olacağı için kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken 300 günlük iddet süresi, Avusturya boşanma karar tarihinden başlamış olur.

Türkiye`de, konusunda uzman boşanma avukatı, tarafların gelmesine gerek kalmaksızın başka yöntemlerle de sizin nüfusta boşanmış olmanızı sağlayabilir.

Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 13 1
Avusturya Boşanma Avukatı 4

Dava Olmadan İdari Yolla Tanıma

Avusturya mahkemeleri veya idari makamlarınca verilen boşanma kararı, konsolosluk veya nüfus müdürlüklerince tanınabilir. Boşanan eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde yetkili makamlara birlikte başvuru şartı aranır. Bu halde birlikte başvuru olmadan tanıma yapılamaz. Eşlerden birisi yabancı uyruklu ise Türk vatandaşı eşin tek başına başvurusu yeterlidir. Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A düzenlemesine göre tanıma işleminin yapılabilmesi için, yurtdışında (Avusturya’da) verilen boşanma kararının, Türk kamu düzenine aykırı bulunmaması gerekir. Kamu düzenine uygunluk denetimi, konsolosluk veya nüfus müdürlüğü nezdinde kurulmuş olan komisyonlarca yapılır.

Dava Yoluyla Tanıma ve Tenfiz

Yurtdışı boşanma kararının idari yolla tanınması şartları yoksa, tanıma ancak dava yoluyla mümkün olur. Eşlerin birlikte başvuru yapamaması, yabancı uyruklu eşin tanıma talebinde bulunması veya tanıma talebinin konsoloslukça reddi halinde tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Yine Avusturya’da verilen boşanma kararında, velayet, nafaka, tazminat gibi hükümlerin bulunuyorsa, bu hükümlerin Türkiye’de uygulanabilmesi için ancak Türk mahkemelerince tenfizi şarttır. Çünkü idari yolla tanıma, sadece boşanma kararları için mümkündür.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • Savunma hakkının ihlal edilmemiş olması
  • Kesinleşmiş bir mahkeme kararının bulunması
  • Kararın Türk mahkemelerinin kesin yetkisi alnına giren bir konuda verilmemiş olması
  • İlâmın dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı halde, kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması
  • Kararın kamu düzenine açıkça aykırı olmaması
  • İşte tüm bu şartlar sağlandığında, kararın Türkiye’de tanınması mümkündür. Tanıma ve tenfiz davası açılması için, yabancı memleket mahkemesi tarafından verilen kararla Türk mahkemelerine başvuru yapılmalı ve bu başvuru sonucunda kabul görülürse hakimin kararın altına tanımaya dair karar yazıp imzalaması gerekir.

Tanıma Ve Tenfiz Yapılmasının Önemi:

Tanıma ve tenfiz davasının aslında birçok yararı bulunmaktadır. Her ne kadar başka bir ülke tarafından karara bağlanmış bir durum olsa da, bu karar Türkiye’de tanınmadıkça birtakım sıkıntılar doğacaktır. Özellikle miras, evlilik, tebligat gibi birçok durumda sıkıntı çıkmaktadır. Bu yüzden kararın tanıma ve tenfiz usulünden geçirilmesi gerekmektedir. Eğer tanıma ve tenfiz yapılmazsa, taraflar her ne kadar Avusturya’da boşanmış olsa da Türk hukukunda halen evli görünecektir ve pek çok sorunla karşı karşıya kalacaktır.

Bu durumun önüne geçilmesi için tanıma ve tenfiz yolu öngörülmüştür. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, eğer ki kişiler çifte vatandaşsa veya ortak karar alarak beraber başvuru yapılırsa, davaya gerek kalmaksızın tanıma yapılabilir.

AVUSTURYA BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilâmının Avusturya makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.

İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi

Avusturya Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri:

Avusturya Başkonsolosluğu ISTANBUL
Köybasi Cad. No. 46,
34464 Yeniköy,
Istanbul

Telefon: +90 212 363 84 10
Fax:        +90 212 262 26 22

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?