Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Davalar

Askeri Suçlar Nelerdir?

Askeri Ceza Kanunu 1. Maddesi göre ölüm, ağır hapis ve hapis cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir. Askeri Ceza Kanununun kısa hapis cezası ile cezalandırdığı suçlar ise askeri kabahatlerdir.

Yani askeri suçlar; askeri cürümler ve askeri kabahatler şeklinde ikiye ayrılır. Buna göre bir suçun askeri suç sayılabilmesi için cezanın Askeri Ceza Kanununda gösterilmesi gerekir.

 1. Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar
 2. Çağrılıp gelmeyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları
 3. Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları
 4. Firar ve cezası
 5. Yabancı memlekete firar edenlerin cezası
 6. Mehil içinde yakalananların cezası
 7. Düşman tarafına, düşman karşısında, mahsur mevkiden kaçanların cezası
 8. Sözleşerek firara ve cezası
 9. Erbaşların rütbelerinin geri alınması
 10. Firara kalkışanları haber vermeyenlerin cezası
 11. Kaçaklara yardım edenlerin cezaları
 12. Tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak
 13. Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak
 14. Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası
 15. Başkasını askerliğe yarayamayacak hale getirenlerin cezası
 16. Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar
 17. Amir veya üstü tehdit
 18. Yalan yere şikayet
 19. Amir ve üstüne hakaret edenlerin cezası
 20. İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası
 21. Mukavemet ve cezası

Disiplin Cezalarında

Askeri ceza hukuku kapsamında disiplin müdürleri, disiplin kurulları ve disiplin memurları uyarı, ihtar, kısmen hizmete devam ve ücret kesintisi yapabilir, yüksek disiplin kurulu görev yerinden ayrılmama ve odaya kapatılma cezalarını, görevden ayrılma cezalarını verir.

Askerlik yapmama suçu (Madde 76): Her ne suretle olursa olsun kasten yaralayan veya askerlik veya ihtiyari askerliğe elverişli olmayan kimseler, bir yıldan az olmamak üzere beş yıldan fazla olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bir askerin davranışı, herhangi bir askeri amaç için çalışma kabiliyetini baltalıyorsa, suçlu yedi yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Askeri ceza kanunu uyarınca mahkemelerde görülen firari suçlara (Madde 66): İzinsiz olarak altı günden fazla süreyle yurttan veya iş yerinden ayrılanları, izin isteyerek, istirahat veya uçak değiştirerek yurtlarından veya iş yerlerinden ayrılanlar ile dönmeyenler tabidir, zorunlu iade tarihinden itibaren altı gün mazeret yoktur ve üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Firari suçların faillerinin yanı sıra silah ve mühimmat da var. Yanlarında malzeme taşıyanlar, görev süreleri boyunca suç işleyenler ve tekrar suç işleyenler iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Emirlere uymamakta ısrar Askeri ceza hukuku Madde 87: Askerlerin askerlik emirlerini yerine getirmemeleri bir aydan bir yıla kadar olup, emri sözlü veya fiilen yerine getirmeyi açıkça reddedenler veya tekrarından sonra emri yerine getirmeyenlere emirler, üç aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere üç defa sabit süreli hapis cezası ile cezalandırılır.

Amirlerine veya amirlerine saldırma suçu (Madde 91): Amirlerine veya amirlerine saldıran veya saldırmaya teşebbüs edenler, şartların hafif olması hâlinde altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılır. Kim, hizmeti sırasında, toplu askerlere karşı silahla veya tehlikeli alet kullanarak 5 yıldan fazla bir süre için silahla veya tehlikeli alet kullanarak suç işlerse, halleri hafifse bir yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiili bir saldırı, komutan veya amirine fiziksel zarar verirse, on beş yıldan az olmamak üzere sabit süreli hapis, ölüm cezası ise 24 yıldan 30 yıldan az olmamak üzere müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Birkaç yıl boyunca daha az ciddi koşullarda.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1
Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Davalar 11

Savaş Teçhizatına Taksirle Zarar Verme Suçu

Askeri ceza kanunu madde 137: Savaş teçhizatına (silah, araç, teçhizat, mühimmat vb.) taksirle büyük zarar veren kimse, kısa veya küreli hapis cezası ile cezalandırılır. Çalışırken veya hizmet ederken üç yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası.

Taksir ve birlik suçları (Madde 144): Askerlik görevinin ifasında, bu Kanunda yazılı hallere ek olarak, her türlü taksirli fiil kanuna göre cezalandırılır. TCK sonucunda birleşti ve görevlerini kötüye kullandı.

Askeri ürünleri imha, terk ve zayiat suçları (Madde 130): Eşyanın değeri, önemi, hasarın derecesi ve kasten terk eden, kısmen veya tamamen imha eden, kaybeden, imha eden veya kullanan askerler için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kişisel kazanç için Hapis cezası, nasıl yapıldığına bağlıdır. Suç kalemleri; silah, mühimmat, savaş araç ve gereçleri ise ceza artırılır. Ayrıca askeri malların ödenmesini istedi.

Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçu

Askeri ceza kanunu madde 115: Bir üst veya üst, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya ast aleyhine keyfi eylemlerde bulunma veya eylemde bulunma ve belirli bir şekilde memur veya memurlara emir verme yetkisini kötüye kullanır. Yasal hükümlere göre hapis cezasına çarptırılabilirler.

Sırf Askeri Suçlar Nedir?

Yinede sırf askeri suç tanımı da “Sadece asker kişi sıfatını taşıyanlar tarafından işlenebilen, kısmen yahut tamamen başka bir kanunda suç olarak düzenlenmemiş, askeri bir hizmet veya görevin ihlalini ifade eden suçlardır.” denilerek yapılmıştır.

Bununla birlikte Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek madde 11/2 hükmü doğrultusunda “Bu Kanunda düzenlenen ve asker kişiler tarafından işlenen 60 ıncı, 62 nci, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci, 70 inci, 79 uncu, 81 inci, 82 nci, 85 inci, 87 nci, 88 inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci, 97 nci, 98 inci, 100 üncü, 101 inci, 102 nci ve 136 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar, sırf askerî suçtur.” denilerek sırf askeri suçlar detaylı bir şekilde sayılmıştır.

boşanma ve ceza avukatı gaziantep
Askeri Ceza Kanunu Kapsamındaki Davalar 12

Sırf askeri suçun unsurları nelerdir?

Buna göre bir suçun sırf askeri suç olarak nitelendirilmesi için:

a)Sadece asker kişiler tarafından işlenebilmesi
b)Kısmen yahut tamamen başka bir kanunda suç olarak düzenlenmemiş olması
c)Askeri bir hizmet veya görevin ihlalini ifade etmesi

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


  ✅ Gaziantep Askeri Avukat✅ Gaziantep Askeri Ceza
  ✅ Gaziantep Askeri Dava avukatı✅ Gaziantep Online Avukatlık
  ✅ Gaziantep avukatı✅ Gaziantep Hukuk Bürosu
  ✅ Gaziantep idari dava✅ Gaziantep Asker Davaları
  5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?