Asgari Geçim İndirimi ve Ücret Hesabı

2016 yılı başında asgari ücret brüt tutarının 1.647,00 TL olmasıyla en düşük net ücret AGİ dâhil 1.300,99 TL olarak belirlenmişti. Ekim ayına kadar ücretleri ilk vergi dilimi olan %15 ile vergilendirilen düşük ücretliler, Ekim ayı itibariyle bir üst gelir vergisi dilimi olan %20’den vergilendirilmeye başladılar. Vergideki bu artış sebebiyle net ücretleri 2016 yılı başında belirtilen 1.300,99 TL’nin altına düşmüş oldu.

Asgari ücretle çalışan, başka ek ücreti olamayan bir işçi Ekim ayında 1.231 TL ücret alacaktı. Bu düşüşü ortadan kaldıracak olan Ücreti Düşenlere AGİ İlavesi Tasarısı bugün taslak olarak meclise sunuldu.

Taslakta bahsedilen yeni uygulama ile, AGİ dâhil net ücreti (net ele geçen ücreti) 1.300,99 TL altına düşen çalışanlara ücretlerini 1.300,99 TL’ye tamamlayacak şekilde Asgari Geçim İndirimi ilavesi yapılacak. Bu ilave 2016 yılı Ekim – Kasım – Aralık aylarını kapsayacak.

Faydalanma Şartları

Asgari Geçim İndirimi Eklenmesi uygulamasından faydalanacaklar taslakta şu şekilde sıralandı:

1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan çalışanların ücretleri Ekim ayı itibariyle 1.300,99 TL’nin altına düşenler,

Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

gaziantep işçi avukatı ve boşanma avukatı

AGİ İlavesinin Bordroda Uygulanması

193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.300,99 TL’dir.

Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu” nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dâhil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır.

Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

“Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı” içeriğinde asgari geçim indirimi ilavesine yönelik örnekler de yayınlanmıştır:

“ÖRNEK 2: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır. Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir.

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.”

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?