Arsa Payının Düzeltilmesi dosyasını aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

Arsa payının düzeltilmesi davaları, kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda, bağımsız bölümlerin arsa paylarının hakkaniyete uygun olarak yeniden belirlenmesini amaçlayan davalardır. Bu davalar, genellikle bağımsız bölüm sahipleri arasında yaşanan arsa payı uyuşmazlıklarını çözmek için açılır. Arsa payı, bağımsız bölümlerin taşınmaz üzerindeki ortak mülkiyet payını ifade eder ve her bağımsız bölümün arsa payı, o bölümün değeri ile orantılı olmalıdır.

Arsa payının düzeltilmesi davasında, davacı taraf, mevcut arsa paylarının hakkaniyete aykırı olarak belirlendiğini ve düzeltilmesi gerektiğini iddia eder. Bu makalede, arsa payının düzeltilmesi davası dilekçe örneği ile ilgili detaylı bilgi verilecek ve Gaziantep Avukat Ali Tümbaş’ın katkıları ile Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında konuyu ele alacağız.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Arsa payının düzeltilmesi davası dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İşte dilekçede bulunması gereken temel unsurlar:

 1. Mahkeme Bilgileri: Dava dilekçesi, yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılmalıdır.
 2. Davacı ve Davalı Bilgileri: Davacı ve davalının kimlik bilgileri, adresleri ve varsa vekillerinin bilgileri yer almalıdır.
 3. Davanın Konusu ve Talep: Arsa payının düzeltilmesi talebinin açıkça belirtildiği kısım.
 4. Olayların Özeti: Arsa paylarının nasıl ve neden yanlış belirlendiği, bunun ne tür zararlara yol açtığı gibi olayların özeti.
 5. Hukuki Sebepler: Talebin hukuki dayanakları ve ilgili mevzuat maddeleri.
 6. Deliller: Talebi destekleyen her türlü delil.
 7. Sonuç ve İstem: Talep edilen nihai kararın belirtildiği kısım.

Örnek Dilekçe

............. MAHKEMESİ’NE

DAVACI:
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Adres

DAVALI:
Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU:
Arsa paylarının düzeltilmesi talebine ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:
1. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, davalıya ait olan .......... adresindeki taşınmazda, bağımsız bölümlerin arsa paylarının hakkaniyete aykırı şekilde belirlendiği tespit edilmiştir.
2. Bağımsız bölümlerin gerçek değerleri dikkate alınmadan yapılan bu belirleme, müvekkilim ve diğer maliklerin mağduriyetine sebep olmaktadır.
3. Bu durumun düzeltilmesi için, arsa paylarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER:
Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER:
Tapu kayıtları, bilirkişi raporları, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:
Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, arsa paylarının düzeltilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih
Davacı Adı ve Soyadı
İmza

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

Bu tür davalarda, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları önemli bir yol gösterici niteliğindedir. Yargıtay, benzer davalarda arsa paylarının düzeltilmesi gerektiğine dair birçok emsal karar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 2018/1568 E., 2019/451 K. sayılı kararında, bağımsız bölümlerin arsa paylarının hakkaniyete aykırı belirlendiği tespit edilmiş ve düzeltilmesi yönünde karar verilmiştir.

Bilgi Amaçlı ve Hukuki Danışmanlık Tavsiyesi

Bu makale bilgi amaçlı hazırlanmıştır ve arsa payının düzeltilmesi gibi hukuki konularda profesyonel yardım almanız gerekmektedir. Hukuki danışmanlık için Gaziantep Avukat Ali Tümbaş’tan destek almanızı öneririz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. Arsa payının düzeltilmesi davası nedir?
  • Arsa payının düzeltilmesi davası, bağımsız bölümlerin arsa paylarının yeniden belirlenmesi için açılan davadır.
 2. Bu davayı kimler açabilir?
  • Arsa payının düzeltilmesi davasını bağımsız bölüm sahipleri açabilir.
 3. Dava hangi mahkemede açılır?
  • Dava, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
 4. Arsa payı nasıl belirlenir?
  • Arsa payı, bağımsız bölümün değeri ile orantılı olarak belirlenir.
 5. Dava süreci ne kadar sürer?
  • Dava süreci, mahkemelerin iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.
 6. Hangi belgeler gereklidir?
  • Tapu kayıtları, bilirkişi raporları ve benzeri deliller gereklidir.
 7. Davayı kaybedersem ne olur?
  • Davayı kaybederseniz, mevcut arsa payları geçerli olmaya devam eder.
 8. Dava masrafları ne kadardır?
  • Dava masrafları, dava değerine ve diğer giderlere göre değişiklik gösterir.
 9. Avukat tutmak zorunda mıyım?
  • Hukuki sürecin karmaşıklığı nedeniyle avukat tutmanız önerilir.
 10. Dava sonucunda ne elde ederim?
 • Arsa paylarının hakkaniyete uygun olarak yeniden belirlenmesini elde edebilirsiniz.

Bu makale ile ilgili her türlü sorunuz için Gaziantep Avukat Ali Tümbaş ile iletişime geçebilirsiniz.


Sizden Gelenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Yaz
Sorularınız için bize yazın. Avukatlarımız size Online olarak destek verecektir.
Call Now Button