Arızalanan Telefon Bedelinin iadesi – Tüketici Hakem Heyeti Gaziantep

T.C.YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2014/41081

Karar: 2014/37440

Tarih: 26.11.2014

✦ ARIZALANAN TELEFON BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ

✦ HUSUMET

✦ AYIPLI MALDAN SORUMLULUK

4077 – TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( TKHK ) / 4, 13 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatmca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 18.2.2011 tarihinde telefon satın aldığını, garanti süresi içinde arızalandığını, servise götürdüğünü, ancak yasal tamir süresi geçmesine rağmen cihazın teslim edilmediğini, yasal süre geçirilince telefonun kargo ile kendisine gönderildiğini, kendisinin telefonu teslim almadığını ileri sürerek telefonun bedelinin iadesini istemiştir.

Davalılardan Teleservis davanın reddini dilemiş, diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Davacı, 18.2.2011 tarihinde telefon satın aldığını, garanti süresi içinde arızalandığını, servise götürdüğünü, ancak yasal tamir süresi geçmesine rağmen cihazın teslim edilmediğini, yasal süre geçirilince telefonun kargo ile kendisine gönderildiğini, kendisinin telefonu teslim almadığını ileri sürerek telefonun bedelinin iadesini istemiyle eldeki davayı açmıştır, öyuşmazık, yetkili servisin sorumlu bedel iadesine ilişkin davada yetkili servisinin sorumlu olup olmadığı hususunadır.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 40 1

Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı yasanın 4. maddesine göre ayıplı mal ve hizmetlerden kimin sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Buna göre imalatçı, üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

Yine aynı yasanın 13. maddesi gereğince arıza nedeniyle tüketicinin malın yenisiyle değiştirilmesi isteğinden satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.Yetkili servisin sorumlu olacağına dair hiçbir düzenleme mevcut değildir. Görüldüğü gibi satın alınan malın yetkili servisi, maldaki ayıptan dolayı tüketiciye karşı yasal olarak sorumlu tutulmamıştır.

Somut olayımızda davalı Teleservice International yetkili servisi olup satıcı veya acente değildir. Yasal olarak ayıplı maldan dolayı sorumluluğu yoktur. Bu davalı aleyhine açılan davanın husumet nedeniyle reddi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Bakırköy 2.Tüketici Mahkemesi’nin 02.12.2013 tarih ve 2013/ 381 esas 2013/ 230 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 26.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?