Aracın pert kaydının olması gizli ayıptır Avukat Ali Tümbaş

pert

Aracın pert kaydının olması gizli ayıptır

Diyelim ki, bir galeriden ikinci el araç aldınız. Sonradan öğrendiniz ki araçta pert kaydı var.

Karşı tarafa başvurduğunuz zaman şöyle bir cevap alma ihtimaliniz oldukça yüksek: “Araştırsaydın, görürdün. Ben aracı iade falan almam.”

Peki bu durumda ne yapacaksınız?

Gerçekten sizde de kusur var mıdır? Araştırma yükümlülüğünüz var mıydı? Bu durumda bütün zarara siz mi katlanacaksınız?

Cevap veriyorum: Hayır! Yukarıda sorduğum üç sorunun cevabını da içerir bu “hayır”!

Yargıtay, alıcının bu kaydı araştırma yükümlülüğünde olmadığını belirtiyor. Yargıtay’a göre, araç pert kayıtlı olarak satılıyor ise satış sözleşmesinde açıkça pert kayıtlı olduğu belirtilmeli, aksi takdirde bu kayıt alıcıdan hile ile saklanan bir kayıttır. Aksini satıcı ispat etmelidir.

Bu durumda, alıcıya da araştırmadığı için herhangi bir kusur yüklenemez. Alıcının bütün zararı tam olarak karşılanmalıdır.

Konu ile ilgili Yargıtay kararını aşağıda aynen veriyorum. İyi okumalar efendim!

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/96 K. 2014/14442 T. 5.5.2014**  6502 Sayılı Kanun Kapsamında OTOMOTİV HUKUKU, Ocak 2017, 2. Baskı, s.206)

 ÖZET: Davalıların sorumluluğuna gidilmesine karşın pert kaydının davacı yanca da tespitinin mümkün olması nedeni ile tespit edilen zararın %30’u oranında müterafik kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Oysa ki araç üzerinde pert kaydının bulunması gizli ayıp niteliğinde olup davacıya kusur atfedilemez. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde kusur indirimi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

 DAVA ve KARAR: Davacı, davalıdan dava konusu ikinci el aracı 28/05/2009 tarihinde satın aldığını, aracı almadan önce diğer davalı (…) Oto’ya kontrol için götürdüğünde araçta yalnızca lokal boyalar olduğunun tespit edildiğini, buna güvenle aracı satın almasına karşın aracın 2008 yılında perte ayrılmış olduğunu daha sonra öğrendiğini belirterek uğradığı zararın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000 TL’sinin satış tarihinden ticari faizi ile davalılardan tahsilini istemiştir.

 

Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

 Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 5600 TL değer kaybının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı (…) Oto Aş tarafından temyiz olunmuştur.

 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

 2-Davacı eldeki davası ile, aracı almadan önce davalı (…) Oto Aş tarafından yapılan ayıplı hizmet nedeni ile pert kaydı olmasına karşın diğer davalıdan aracın alınması nedeni ile uğradığı zararın tazminini istemiştir.

 Mahkemece, davalıların sorumluluğuna gidilmesine karşın pert kaydının davacı yanca da tespitinin mümkün olması nedeni ile tespit edilen zararın %30’u oranında müterafik kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Oysa ki araç üzerinde pert kaydının bulunması gizli ayıp niteliğinde olup davacıya kusur atfedilemez. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde kusur indirimi yapılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

 SONUÇ: Yukarıda birinci bendde açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, ikinci bendde açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 5.5.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

Ceza Davaları Avukatı

(Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza, Soruşturma, İstinaf ve Temyiz)

İletişim İçin:

https://alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?