Araç Değer Kaybının Ödenmesi İstemi Davası

 • Araç değer kaybı davası, haksız fiil eyleminin gerçekleştiği yerdeki mahkemede açılabilir. Yani Kaza Gaziantep’de gerçekleştiyse dava da orada açılır.
 • Trafik kazası sonrası araçta oluşan değer kaybı, kazaya karışan aracın tamir edilse bile piyasa değerinde bir kayıp oluşturabilir. İşte tam da bu aradaki değer kaybı davamızın konusunu oluşturur.
 • Araç sahipleri, bu kaybı tazminat olarak talep edebilir ve bunun için genellikle 2 yıllık bir süreleri bulunur.
 • Değer kaybı talebi adil bir şekilde hesaplanmalı ve talep edilmelidir. Genel olarak bilirkişiler aracın piyasa değerini bulup raporlama ile sonuca ulaşılmaktadır.
 • Haksız fiilden kaynaklanan bu tazminat davaları genelde varsa o ilede Türkeitici mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemelerinde görülür.


Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı hesaplaması 01.06.2015 yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan yöntemler aracılığıyla hesaplanmaktadır.  Ayrıca bu hesaplamaya etki eden bazı faktörler bulunmaktadır.

 • Marka ve model bilgisi
 • Hasar geçmişi ve niteliği
 • Kusur durumu
 • Üretim yılı
 • Trafiğe çıkış tarihi
 • Aracın pazar değeri bu faktörlerden sadece bir kaçıdır.

Araç Değer Kaybının Ödenmesi İstemi Davası Örnek Yargıtay kararı

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi         

Esas : 2016/6026 

Karar : 2018/12546 

Karar Tarihi : 26/12/2018

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 12.07.2013 tarihinde davalı … Tic. Ltd. Şti.’den satın aldığı aracın ön kaputunda imalattan kaynaklı vernik hatası olduğunun tespit edildiğini, değer kaybının ödenmesi talep edilmesine rağmen sonuç alınamadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araçtaki imalattan kaynaklı hata nedeniyle oluşan değer kaybı ve onarım bedeli karşılığı şimdilik 3.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 68. maddesi gereğince, talep miktarının zorunlu hakem heyeti başvuru sınırında kaldığı gerekçesi ile dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68/1 maddesine göre; “Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyük şehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk lirası ile üç bin Türk lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 41 1
Araç Değer Kaybının Ödenmesi İstemi Davası 2

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” Somut olayda davacı, satın aldığı araçta imalattan kaynaklı vernik atması olduğunu ileri sürerek araçta oluşan değen kaybı ve onarım bedelinin tahsilini istemiştir. Davacının uğradığı zarar ve gerçekte ödenmesi gereken bedel yargılama esnasında belirlenebilecek nitelikte olup davacı tarafından fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak dava açıldığına göre mahkemece, işin esası incelenerek sonuca göre bir karar vermesi gerekirken, değinilen bu husus gözardı edilerek hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?