Anlaşmalı Boşanma ve Avukat’ın Rolü? | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Anlaşmalı Boşanma ve Avukat’ın Rolü?

Öncelikle yazımıza Anlaşmalı Boşanma davasının geçerlilik şartları neler? Hangi aşamada davanız çekişmeli boşanma davasından anlaşmalı boşanma davasına dönüşür? Bunlardan bahsettikten sonra ana konumuz olan anlaşmalı boşanma davasında avukatın zorunlu olup olmadı ve rolünden bahsedeceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları:

Evlilik birliği daha fazla sürdürülemez duruma geldiğinde eşler doğal olarak boşanma davası açmak istemektedirler. Boşanma davası açmak isteyen eşlerin uzman boşanma avukatı aracılığı ile hukuki destek almaları boşanma süreci esnasında eşlere avantaj sağlamaktadırlar.

Boşanma davası açacak olan eşlerin boşanma ile ilgili her konuda uzlaşma içerisinde olması ve anlaşmalı boşanma şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu durum açılacak olan davanın da anlaşmalı boşanma davası olarak görülmesine olanak sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ile karşılaştırıldığında daha kısa süre içerisinde ve çoğu zaman da tek celsede boşanma şeklinde gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için belirli şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli
Anlaşmalı Boşanma ve Avukat'ın Rolü? | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 4

Peki nedir bu anlaşmalı boşanma şartları ?

Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için bu anlaşmalı boşanma şartları ile ilgili olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

  1. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin en az  1 yıl öncesinde evlenmiş olmaları gerekmektedir. Bir yıldan daha kısa süredir evli olan ve boşanmaya karar veren çiftler anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleştirememektedirler.
  2. Evlilik birliğini sona erdirmek için anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlerin her konuda uzlaşma içerisinde olması gerekmektedir. Uzlaşma içerisinde olacakları konular mal paylaşımı, nafaka, tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konular olmalıdır. Bu uzlaşmanın yer aldığı bir de anlaşmalı boşanma protokolü (boşanma sözleşmesi) imzalanmalıdır.
  3. Taraflar anlaşmalı boşanma davasını görüleceği gün ve saatte mahkeme salonunda hazır bulunmalıdırlar. Bunun sebebi hakimin boşanma ile ilgili olarak tarafların iradelerini duruşma esnasında beyan etmelerini eşlerden isteyecektir. Eşlerden birisinin ve ya her ikisinin de duruşma esnasında mahkeme salonunda olmaması durumunda hakim boşanma işlemini neticelendirmeyecektir. Bu nedenle eşlerin anlaşmalı boşanma davası esnasında mahkemede olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma şartları yukarıda belirtildiği üzere tarafların anlaşmalı boşanma gerçekleştirmeleri için gerekli olan unsurlardır. Anlaşmalı boşanma şartları ile ilgili olarak belirtilen şartlardan her hangi birisi yerine getirilmemesi durumunda eşlerin anlaşmalı boşanma şartları için uygun olmaması neticesinde anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün olmamaktadır.

Boşanma sürecinde uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek alınması durumunda uzman boşanma avukatı eşlerin anlaşmalı boşanma şartları için uygun olup olmadığı yönünde destek sağlamaktadır ve anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlere anlaşmalı boşanma şartları için uygunluk sağlamaları adına bu şartların yerine getirilmesi için anlaşmalı boşanma protokolü  hazırlanması esnasında uzman desteği vermektedir.

Boşanma Davam İçin Avukat Tutmalı Mıyım?

Boşanma davam sırasında haklarım neler? Sorularının cevabını en net şekilde almak isteyenler için uzman boşanma avukat tutulması elzem niteliğindedir. Özellikle boşanma esnasında hakların açık seçik bilinmesi adına avukatın tutulması gerekir. Zira avukatlar, boşanma hususunda doğan hakların en ince ayrıntısına kadar haberdar olduklarından, dava süreci boyunca bu hakların en iyi şekilde kullanılması adına sizleri yönlendirme vazifesini yerine getireceklerdir.

Hatta başka bir örnekle; Avukatsız boşanma konusunda anlaştınız ve anlaşmalı boşanma olarak davayı avukatsız açtınız ancak diyelim eşiniz duruşmaya gelmedi şimdi ne olacak?

İşte avukatlı takip edilen işlerde mahkemeye vereceği bir dilekçe ile davayı çekişmeli boşanma davasına çevirerek dosyanın düşmesini veya reddedilmesini önleyebilmektedir.

Uzman Boşanma avukatı tutulduğu vakit, hangi sebepten dolayı boşanmanın gerçekleşmesi gerektiği hususunda yasaların ışığında bir çalışma yapılmaktadır. Bu da davanın daha hızlı ve kesin sonuçlanması adına elzem niteliğinde yerine getirilmesi gereken bir ön çalışmadır. Eğer hakim gerekçeli nedeni, boşanma nedeni olarak saymazsa, boşanma davası için 3 sene beklemeniz gerekecektir. Şayet bu süre içerisinde yine aile olmayı başaramayan çiftler, bunun ispatını izhara mükellef olmak kaydıyla yeniden dava yoluna başvurabilirler.

en iyi boşanma avukatı gaziantep
Anlaşmalı Boşanma ve Avukat'ın Rolü? | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5

Uzman Boşanma avukatı tutulmasının pek çok yararı vardır. Özellikle hızlı bir şekilde boşanma işini gerçekleştirmek isteyen eşlerin, hangi boşanma türünü seçmeleri hususunda ve gerekli işlemlerin eksiksiz tanzimi hususunda avukattan yararlanmalıdırlar. Eğer eşler, boşanma süresi konusunda sabırsızlarsa, yapmaları gereken anlaşmalı boşanma işinin, gereklerinin neler olduğunu avukatları aracılığıyla, hukuki metinler içerisinde boğulmadan yapabilmektedirler. Şayet anlaşmalı boşanma için gerekli olan protokolde, eşlerin birbiri hakkına tecavüz etmemesi adına avukat ışığında metnin tamamlanması, hakim karşısında herhangi bir çekişmenin yaşanmaması adına önemlidir.

Görüldüğü gibi, boşanma süresi hususu ve boşanmanın feri hususlarıyla alakalı konularda, kişilerin sahip oldukları hakları ve kanuni yolları bilmeleri için  boşanma avukatı ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyacın iki tarafça giderilmesi, ayrılma işinin daha pürüzsüz gerçekleşmesi adına iyi bir yol olacaktır. Çekişmeleri yaşanan bir boşanma davasında, iki tarafın haklarının yenmemesi adına bilmeleri gerekenleri öğrenmek için kanun metinlerinde ki ibareleri anlama ve okumaları gerekir. Ancak bu imkansız bir durumdur. Bu karmaşık ibarelerin üstesinde gelinmesi adına avukatların tutulması, metinlerle uğraşmadan kanunlarda sizlere tahsis edilen hakların kullanılmasına ön ayak olacaktır.

Boşanma avukatı, her aşamada sizin hakkınızı ve hukukunuzu gözeten bir vekil durumda iş yapacaktır. Böylece, avukatsız olmaktan dolayı yaşanan karmaşıklıklar ve hakların farkında olmama durumundan davaların seyrinde olan sonuçlar, yaşanmamış olacaktır

Boşanmadan önce bir avukat ayarlamanız, boşanmanın daha erkenden ve hızlı bir şekilde olmasını sağlayacak, boşanma süresi hususunda yıllarca beklemenize gerek kalmayacaktır.

Boşanma Avukatına İhtiyacım Var

Boşanmak isteyen eşler daha iyi bilmektedir ki boşanma süreci zorlu ve hem psikolojik hem de maddi yönden insanları yıpratan bir süreçtir. Evlilik birliğinin daha fazla sürdürülemez olması eşler açısından boşanma davası açmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Boşanma davası açmaya karar vermek belki de bu süreçte en zor olan adımdır. Eşler boşanmak istemelerini öncelikle kesin bir karara bağlamalıdırlar. Kafasında evliliği bitirmiş olan kişiler boşanma davası açarak bu daha fazla sürdürülemez olan evliliği bitirebilirler. Boşanma davası açmak istemeniz durumunda davayı açmış olsanız bile boşanma davam için boşanma avukatına ihtiyacım var diye düşünebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile sürdürülemez durumda olan evliliğiniz sizin menfaatiniz gözetilerek en kısa süre içerisinde sonlandırılabilmektedir.

gaziantep in en iyi boşanma avukatı
Anlaşmalı Boşanma ve Avukat'ın Rolü? | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 6

Boşanma Davası Açmak için Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Aslında hangi dava olursa olsun avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat bürokrasinin hantallığı, menfaatlerin en doğru şekilde savunulması, delillerin uygun bir şekilde sunulması gibi dava sürecini doğrudan ve ya dolaylı olarak etkileyen bir çok unsur bulunmasından dolayı davalarda bir avukatın sizi savunması, davanın sizin adınıza en faydalı şekilde  sonuçlanmasına olanak sağlamış olacaktır.

Bu nedenle boşanma davası sürecinde karşılıklı olarak kişisel haklarınızın korunması adına uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek almanız menfaatinizin en doğru şekilde savunulmasını sağlayacaktır. Boşanma davam için boşanma avukatına ihtiyacım var diyen eşler, boşanma davası ile ilgili olarak doğru bir hareket yapmış olacaklardır. Boşanma davasının en kısa sürede en doğru şekilde sonuçlanması ve en doğru argümanlar ile boşanma davası esnasında savunulmanız bu süreci en az kayıpla atlatmanıza yardımcı olacaktır. Boşanma davam için boşanma avukatına ihtiyacım var ama çevremde uzman bir avukat tanıdığım yok diyorsanız da bölümüne tıklayarak konusunda uzman boşanma avukatları ile davanızı sonuçlandırabilirsiniz.

Boşanma davaları için avukat tutulması bir yandan sürecin hızlanmasını sağlarken diğer yandan da sürecin doğru bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Bilinmelidir ki boşanma davasının görüldüğü mahkemede hakime boşanma nedeninin doğru bir şekilde sunulmaması ve hakimin boşanma davasını ret etmesi , eşler açısından aynı nedenle  3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamamasına sebep olmaktadır. Bu da sürdürülemez olarak görülen evliliğin devam edebileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle uzman boşanma davam için Gaziantep de boşanma avukatına ihtiyacım var diyen kişiler boşanma yolunda doğru bir adım atmış olacaklardır.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?