Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Öncelikle anlaşmalı boşanma nedir ve şartları nelerdir bu durumun üzerine durulması gerekiyor. Çünkü şartlaı oluşmamış bir davada sadece anlaşmalı boşanma protokolün mahkemeye sunulmuş olması yeterli gelmeyecek açılan anlaşmalı boşanma davanız reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin, diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.
 • Mahkeme tarafları bizzat ve aynı anda dinlemeli ve tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun bulunmalıdır.
 • Protokolde boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu düzenlenmiş olmalıdır.

anlaşmalı boşanma protokolü
Bir kadın ve birerkek boşanmak için evrak imzalıyor

Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriğinde neler alacak

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat
 • Yoksulluk Nafakası
 • Taraflar çocukların durumu konusunda da anlaşmış olmalıdır. Velayet, kişisel ilişki ve iştirak nafakası konularında anlaşmış olmalıdırlar.
 • Bunlar dışında, mal paylaşımı veya altınlar hususlarında da anlaşma yapabilirler.
 • Protokol, kanuna aykırı hususlar içermemeli ve ayrıca koşula bağlanmamalıdır.
 • Protokolde, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu dışındaki hususlarda anlaşma varsa, bu anlaşmalar da bağlayıcıdır. Mesela; kadının, boşanmadan sonra kendi soyadını kullanacak olması, taşınmaz veya araç devretme anlaşması (mal paylaşımı), kira ödeme anlaşması gibi
 • Boşanma kararı kesinleşmeden protokolde değişiklikler tabiki yapılabilir.
 • Hâkim kendisi de, tarafların ve çocukların menfaati için protokolde değişiklik yapabilir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü, aile mahkemesi hâkimi tarafından onaylanmalıdır.


Anlaşmalı boşanmanın düzenlendiği Türk Medeni Kanunu Madde 166/3 uyarınca
Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.
Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği
Bir tokmak evi ortadan iiye bölmüş ve resmin üzerinde şu yazı var “Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

GAZİANTEP (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir.

Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ADINIZ SOYADINIZ tarafından davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI aleyhine açılan boşanma davası davalı eş.

II. VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayeti anneye.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 1,000.00.-TL (BinTürkLirası) nafaka.

Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin.

Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçelerini.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka.

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

… adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı eşe Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil.

Trafikte davalı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davalı.

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:

Davalı baba müşterek çocuğunu normal zamanlarda;

Her hafta sonu Cuma akşamı saat 19.00’dan Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü davacı eş ile geçirecek, Dini bayramların ilk iki gününde, Milli bayramların yarım gününde, Kış sömestr tatilinin 1 haftası ve 6. Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı babanın müşterek çocuğu

Beş maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/…/2023 tarihinde imza altına alınmıştır.

DAVACI ASİL                        DAVALI ASİLAnlaşmalı Boşanmada Çocuk İle Kişisel İlişki
Bir tokmak evi ortadan iiye bölmüş ve resmin üzerinde şu yazı var “Anlaşmalı Boşanmada Çocuk İle Kişisel İlişki”

Anlaşmalı Boşanmada Çocuk İle Kişisel İlişki

Çocuk ile kişisel ilişki anne veya babanın çocuklarını ziyaret hakkı olduğu kadar aynı zamanda çocuk için de bir haktır. Bir çocuğun velayeti kendisinde olmayan anne veya baba ile görüşmesi, onun sevgisini hissetmesi ve onunla belirli bir zamanda etkileşimde bulunması en temel hakkıdır. Bu nedenle çocuğun velayeti hususundan sonra tarafların kişisel ilişki konusunda da protokolde düzenleme yapmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde çocuk ile kişisel ilişki düzenlemesinde bulunulurken çocuğun üstün yararı esas alınmalıdır.

 • Çocuğun yaşı,
 • Çocuğun eğitim durumu,
 • Uyku zamanı,
 • Sağlık durumu,
 • Kültürel ya da spor faaliyetleri düşünülerek kişisel ilişki gün ve saat düzenlemesi gerçekleştirilmelidir.

Çocuk ile kişisel ilişkiye dair bir düzenlemede bulunulurken örneğin “Her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları için Cuma günü saat 15:00’da davacı anne tarafından müşterek çocukların davalı babanın istediği adrese bırakılarak Pazar saat 20:00’a kadar davalı baba tarafından müşterek çocukların ikametgahına bırakılacağı konusunda taraflar anlaşmaya varmışladır.” şeklinde bir düzenlemede bulunulmalıdır.

Burada verilen örnek gibi, yaz tatilleri, sömestr tatilleri, dini bayramlar, ara tatiller, doğum günleri, telefon üzerinden görüşmeler, yılbaşı, özel günler, anneler günü, babalar günü, için düzenlemelerde de bulunulması tarafların daha sonrasında bir anlaşmazlık yaşamamaları ve hak kaybı gerçekleşmemesi adına önem teşkil etmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Sıkça Sorulan Sorular
Bir tokmak evi ortadan iiye bölmüş ve resmin üzerinde şu yazı var “Anlaşmalı Boşanmada Sıkça Sorulan Sorular”

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin anlaşmalı boşanma davası sürecinde mahkemeye anlaşma iradelerine uygun olarak hazırlanan bir protoldür.

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlediği için çok hassas olarak hazırlanması gereklidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü ne kadar sürer?

Soru aslında Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?
Tek celsede boşanmak isteyen kişiler yani anlaşmalı boşanma süresi 2-3 ay gibi bir süreci kapsar. Bu süre sonunda karar sonuçlanır ve kişiler rahat bir nefes alabilirler

Anlaşmalı boşanma protokolünü kim hazırlar?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü taraflar birlikte hazırlayabileceği gibi taraflardan birisinin hazırladığı protokolü diğer eşin kabul etmesiyle de protokol hazır hale gelmiş olacaktır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı Boşanma davası açılması için ilk aşamada taraflardan birinin ya da ikisinin asliye mahkemesine dilekçe vermesi gerekmektedir. Dilekçe aşamasından sonra hızlı bir şekilde 3 ay ile 7 ay arasında duruşma günü aile mahkemesi merciisinin sıralamasına göre belirlenmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü uyulmazsa ne olur?

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa İlamlı İcra Başlatılabilir. Yani; Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi ve kararda belirtildiği sürede diğer eşin borcunu yerine getirmemesi halinde ilamlı icra takibi başlatılabilecektir.

Anlaşmalı boşanmada aynı gün Boşanılır mı?

İlgili protokol şartlarının kanuna uygun olması yeterli değildir, eşlerden diğerinin kabul etmemesi halinde hakim boşanmama yönünde karar verecektir. Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanmanın aksine tek celsede ve aynı gün sona erer, ayrılmak için başvurulacak en kısa ve uygun yoldur.

Anlaşmalı boşanmada mehir verilir mi?

Medeni Kanun evlenme sözleşmesi sırasında karı kocadan birinin diğerine bir mal veya para vermesini ya da vermeyi vaat edip bir süre ertelemesini yasaklamamıştır. Bu nedenle eski hükümlere göre kurulmuş mehr Medeni Kanun tarafından yasaklanmış bir hukuki ilişki olarak kabul edilemez.

Anlaşmalı boşanmada ev nasıl paylaşılır?

Anlaşmalı boşanmada eşler kirada bir evde oturuyorsa ortak konuta dair tarafların anlaşma yapması gerekmektedir. Kirada olan evde kim oturacak, diğer eş kira sözleşmesini üzerine alacak mı, evin içerisinde bulunan eşyaların paylaşımı gibi her konuda anlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma protokolü noterden yapılır mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünün noter onaylı olması gerekli değildir. Ancak eğer iki taraf da isterse hazırladıkları protokolü noter huzurunda da imza altına alabilirler.

 Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Youtube Videomuzda.

5/5 - (2 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?