Anlaşmalı boşanma davaları ve Gaziantep de uygulaması

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların evlilik birliğini sona erdirmek için her konuda mutabık kaldıkları durumlarda açılabilen bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar;

 • Tarafların evlilikleri en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 • Taraflar mal paylaşımı ve çocuğun velayeti hususları konusunda ortak karara varmış olmalıdır.
 • Taraflar duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır bulunmalıdır.
 • Taraflar protokolde mutabık kalan iradelerini duruşma esnasında da beyan etmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılması için gerekli belgeler;

 • Dava dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Velayet konusunda anlaşma var ise velayet protokolü
 • Mal paylaşımı konusunda anlaşma var ise mal paylaşımı protokolü

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa sürede sonuçlanır. Tarafların usulü işlemler bakımından hazır olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası tek celsede karara bağlanacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası kararına karşı 15 gün içerisinde temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz süresi içerisinde tarafların karşılıklı olarak temyiz hakkından feragat etmeleri halinde boşanma kararı kesinleşecektir.

Anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra tarafların nüfus kütükleri silinecek ve yeni nüfus cüzdanları verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde dava asliye hukuk mahkemelerinde aile mahkemesi sıfatıyla görülecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? TIKLAYINIZ

anlaşmalı boşanma protokolü


EMSAL YARGITAY KARARI

T.C 
YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2010 / 18621 Karar: 2011 / 19302
Karar Tarihi: 22.11.2011

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ ZORUNLULUĞU – DAVACI VE DAVALI ASİLLER DİNLENİLMEKSİZİN TARAF VEKİLLERİNİN BEYANLARI İLE BOŞANMA HÜKMÜ KURULMUŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.


Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında avukatın mensubu olduğu baro tarafından belirlenen bu tarifeye uyma zorunluluğu yoktur. Buna bağlı olarak, boşanma davalarında avukatın tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin altında ücret alması kendi inisiyatifindedir.

2022 boşanma davası ve avukat ücreti için Gaziantep Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi;

 • Anlaşmalı boşanma davası ücreti: 12.000 TL
 • Çekişmeli boşanma davası ücreti: 15.750 TL

olarak belirlenmiştir.

Fakat daha önceden de belirttiğimiz gibi bu ücretler tavsiye niteliğindedir. Gaziantep’de açılan Boşanma davalarında avukatın, mensubu olduğu baro tarafından yayımlanan bu tavsiye niteliğindeki ücretlerin altında ya da üstünde iş ve dava almasına engel bir durum yoktur. Ancak şunu da tekrar belirtmek gerekirse; Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık ücret tarifesine göre; avukatın, aile mahkemesinde görülen davalarda 9.200 TL’nin altında bir ücret alması kesinlikle yasaktır..


Anlaşmalı boşanma davasında dava masraflarını kim öder?

Boşanma davası avukat ücretini ödemek, davacı tarafın sorumluluğundadır. Boşanma davalarında davacı taraf, boşanma sebeplerini ispat eder ve dava sonunda lehine sonuç alırsa karşı tarafın geri ödeme yapması gerekmektedir.
Boşandıktan Sonra Nüfus Kaydım Ne Zaman Değişir Ve Ne Yapmam Gerekir?
Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

1 thought on “Anlaşmalı boşanma davaları ve Gaziantep de uygulaması”

 1. Geri bildirim: Anlaşmalı Boşanma Avukatı Gaziantep - 05327154705 - Telefon ile Destek

Yorumlar kapalı.

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?