Adana Miras Avukatı

Adana Miras Avukatı, ölen bir kişinin, hukukta tereke adı verilen yani tüm mal varlığının adil bölüşümünü sağlayan hukuki süreç ve bu sürecin sonlandırılmasıdır. Adana miras hukuku avukatı miras hukuku davalarında mirasa dahil olan kişilerin, bırakılan miras üzerindeki kişisel tasarruflarını yetkilendiren kişidir.

Miras Hukukunda Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi kalan mirasın mirasçılara nasıl bölüştürüleceği hakkında mirasçılar arasında yapılan sözleşmedir. Mirasçılar arasında yapılan sözleşmeye tüm mirasçılar rıza göstermek durumundadır. Miras hukuku taksim sözleşmesi, mirastan pay almaya hak kazanmış bütün mirasçıların bir arada olması durumunda gerçekleştirilir.

Ancak taksim sözleşmesinin yapılabilmesi için öncesinde veraset ilamının çıkartılmış olması gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesi sözlü veya gıyaben yapılamaz, hukuki geçerliliğinin olması bakımından yazılı olarak yapılması zorunludur. Yapılan sözleşme mirasçıların anlaştığı ve ortak karar verdikleri anlamı taşımaktadır.

Sözleşme yapılmasının ardından yapılacak duruşmada anlaşmada imzası bulunan bütün mirasçıların bulunması gerekmektedir. Mirasçılardan biri veya bir kaçının duruşmaya katılmaması durumunda, anlaşmada imzası bulunan kişi veya kişiler sözleşmeye uymamış kabul edilir ve sözleşmenin dışında işlem yapılır. Bu durumda anlaşmaya uymamış kişi yada kişiler temyize başvurabilir, temyiz hakkını kullanmayan mirasçı ise anlaşma dışında kalmış olur. Anlaşmanın geçerliliği böyle bir durumda bozulmaz, aynen devam eder.

Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

 1. Miras taksim sözleşmesi mutlaka yazılı olarak yapılmak zorundadır.
 2. Sözleşme sırasında mirasçıların tamamının bulunma şartı vardır.
 3. Bırakılan mirasta taşınmaz gayrimenkul bulunması durumunda hukukta temlik adı verilen taşınmazın başka birine devri işleminin yapılmış olması gerekmektedir.
 4. Taksim sözleşmesi sonucunda mirasçıdan kalan miras mirasçılar üzerine geçmez ancak geçebilecek hukuki zemini hazırlamış olur.
 5. Bu taksim sözleşme ile Adana miras hukuku avukatı mülkiyetin mirasçılara geçmesi işleminin yasal koşullarını hazırlamış olur.

Adana’da yaşıyorsanız ve Miras hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği miras hukuku avukatı Adana ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde miras hukuku avukatı Adana ve çevre illere de hizmet verebilmektedir.

bosanma avukati gaziantep 1 1
Adana Miras Avukatı 4

Birinci Derece(Zümrede) Bulunan Mirasçılar Kimlerdir:

Mirasbırakanın altsoyu(çocuk,torun) birinci zümre miraçısıdır. Bu durumda eşin miras payı 1/4, alt soyunun miras payı ise 3/4’tür. Eşin yokluğu yahut gayri resmi bir evlilik durumunda ise mirasbırakanın alt soyu’nun miras payı tamdır.

Miras bırakanın çocukları ise eşit derecede mirasçı sayılmaktadırlar.Fakat miras bırakan ölümünden önce düzenleyeceği vasiyetname ile bu eşitliği belli bir veya bir kaç mirasçı lehine bozabilir.

Unutulmamalıdır ki ; miras bırakılan kişi yani çocuk miras bırakandan önce vefat etmişse miras ölen kişinin yani çocuğun alt soyundan devam eder.

İkinci Derece(Zümrede) Bulunan Mirasçılar Kimlerdir:

İkinci derece mirasçılar, miras bırakanın annesi ve babasıdır. Anne ve baba eşit derecede mirasçıdırlar. Eşin varlığı halinde eşin miras payı 1/2, bu zümrenin miras payı ise 1/2’dir.

Bu zümreye miras kalması için, murisin çocuğunun olmaması gerekir.

Mirasbırakan kişinin annesi ve babası kendisinden önce vefat etmişse miras halafiyet yoluyla kardeşlerine kalır. Yani anne ve babanın daha öncesinde ölmesi durumunda ikinci zümreye kardeşler dahil olur ve miras kardeşlere kalır.

Yine aynı şekilde kardeşler de öncesinde ölmüş ise aynı ilke gereği miras, murisin yeğenlerine kalır.

Üçüncü Derece(Zümrede) Bulunan Mirasçılar Kimlerdir:

Üçüncü derece mirasçılar ; miras bırakanın büyük annesi ve büyük babasıdır. Miras bırakanın büyük annesi ve büyük babası ondan önce vefat etmişler ise miras alt soydaki kişilere geçmektedir. Teyze, hala, amca, dayı gibi.

Mirasın bu zümreye intikali için, murisin çocuğunun,anne babasının,kardeşinin,yeğeninin olmaması gerekir. Adana miras avukatı olarak bu tarz davalar ile sizlere hizmet vermekteyiz.


Saklı Pay ve Oranları

Miras bırakan kişi kanunlara göre mal varlığını paylaştırmak istemeyebilir. Bu halde ölümünden önce kendi istediği gibi düzenlemesi haline ölüme bağlı tasarruf denir. Ancak bu tasarruflar kanuni mirasçılardan bazılarının saklı paylarına müdahile niteliği taşırsa, saklı hak sahipleri hukuki haklarını kullanabilirler.
Saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın mal varlığı üzerinde istediği hakkı almaya sahip yetkidir. Saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açarak haklarını geri alabilirler.

Saklı payın oranları ise ;

Alt soydan olan kişiler için yasal miras payının yarısı, Anne ve babadan her biri için yasal miras paylarının dörtte biri’dir.

Bilinmesi Gerekenler :

 • Evlatlık edilen kişinin babasının mirası ona geçmez.
 • Boşanan kişiler mirasçı olamazlar. Hiçbir yasal hakka da sahip değillerdir.
 • Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kişilerin mirasları Devlete geçer.

Adana Miras Avukatı Hizmetleri

Adana Miras Avukatı Hizmetleri arasında hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere iki temel hizmet çatısı yer almaktadır. Bu iki temel çatının alt başlıklarında yer alan hizmetlerimiz ise;

Hukuki yardım alanındaki hizmetlerimiz:

Müvekkillerimizin sahip oldukları yasal haklar çerçevesinde, miras hukukuna dair iş, işlem ve davaların başarı ile sonuçlanması için gerekli işlemlerin yapılması.
Mirasçılar arası uzlaşma ve arabuluculuk, gerek açılan davalara yasal mevzuata uygun olacak şekilde takibi, gerekse miras hukuku alanında gerçekleştirilmesi gereken işlemlerden başvuru, işlem, dilekçe sunulması gibi faaliyetlerin kusursuzca yerine getirilmesini sağlıyoruz.
Danışmanlık alanındaki hizmetlerimiz:

 1. Vasiyetname düzenlenmesi.
 2. Miras taksim sözleşme tanzimi.
 3. Vasiyetnameden dönmek.
 4. Mirasçılıktan çıkarılmak.
 5. Miras sözleşmesinin iptali.
 6. Ölüme bağlı tasarruflar.
 7. Ölenin mirasının mirasçıları arasındaki paylaşımı gibi danışmalık hizmetleri veriyoruz.

Müvekkillerimizi temsilen bulunduğumuz hizmetlerimiz:

 • Terekenin tespiti davası.
 • Vasiyetnamenin iptali davası.
 • Tenkis davası.
 • Miras payı denkleştirme davası.
 • Saklı pay davası.
 • Reddi miras davası.
 • Muvazaa davası.
 • Terekeden alınacak pay ve oranlara dair davalarda müvekkillerimizin adına davanın her aşamasında bulunarak yasal makamlar önünde temsil ediyoruz.
bosanma avukati gaziantep 2 1 1
Adana Miras Avukatı 5

Adana Miras Avukatı Ücretleri

Adana sınırları içerinde hizmet veren avukatlık büromuza bağlı alanında uzman tüm avukatlarımız yasaların gerektirdiği ücretlendirme üzerinden çalışmalarını yürütürler. Yasalar gereği belirlenen avukatlık ücretleri müvekkillere sunulmadan öncesinde tüm masraflar göz önüne alınır. Sonrasında kişinin durumuna göre taksitlendirme yapılarak ücretler tahsil edilir.

Tüm Türkiye’de geçerli olan bu sistem Adana Miras Avukatı Ücretleri belirlenmesinde de geçerlidir. Bütçeler belirlenirken davanın durumuna göre yasalarca belirlenen masraflar ve devlet tarafından kesinti yapılan katma değer vergisi ve diğer söz konusu olan vergilendirmelerden sonra geriye avukat ücreti kalır. Bu nedenle avukat ücretleri davalara ve yasalara göre farklılık gösterir. Yani bütçelerin şekillenmesi tamamen yasaların belirlediği şekilde artar veya azalır.

Adana En İyi Miras Avukatı

Adana En İyi Miras Avukatı listesine sahip olmaktan haklı gururumuzu yaşıyoruz. Adana’nın en cesur, başarılı ve azimli miras avukatları bizlerin sağladığı ekipte yer almaktadır. Elbette ki alternatif avukatlık büroları karşınıza çıkacaktır.

Ancak verilen hizmetin hakkını veren, alacakları ücretleri hak edercesine bitmek bilmeyen bir azimle çalışmalarını sürdüren avukat bulmakta zorlanabilirsiniz. Adana’da akla ilk gelen Adana avukatlık bürosu olarak, daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz hukukun bir dalı olan miras hukuku alanındaki başarılı çalışmalarımızla yolumuza hız kesmeden devam etmekteyiz

gaziantep avukat 2 1
Adana Miras Avukatı 6
✅ Adana Boşanma avukatı;✅ Adana Ortaklığın giderilmesi Avukatı
✅ Adana Miras Avukatı;✅ Adana Mirasçı Avukatı
✅ Adana idare dava Avukatı;✅ Adana Dava Avukatı
✅ Adana Veraset ilamı;✅ Adana Avukat Online destek hattı

Adana Adliyesi İletişim Bilgileri

Santral03223550500  (Dahili:  *0)
Faks Numarası03223550525 
E-Postaadanacbs@adalet.gov.tr
AdresKazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Telefon Numarası03223522320
Faks Numarası03223522310
E-Postadsm.adana@adalet.gov.tr
AdresKayalıbağ Mah. İnönü Cd. Üzeri Seyhan/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri
Telefon Numarası03222350600
Faks Numarası 
E-Posta 
AdresGüzelyalı Mahallesi 81127 Sokak, No:1 Çukurova/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE 

Miras Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Miras davalarında avukat ne kadar alır?

Miras avukatları açılacak olan davadan en fazla %25 gibi bir ücret alabilir. Özellikle büyük mal varlığı ve taşınmaz davalarında uzun yıllar boyunca sürecek davalarda avukatlar takip edilmesi gereken tüm incelemeler ve araştırmalar kendisi yapar. Mesela farklı şehirlere gidebilir burada farklı kişilerle görüşebilir.

Miras Davalarina hangi avukat bakar?

Herhangi bir miras davasının hukuki açıdan yürütülebilmesi için miras avukatı elzemdir. Müvekkili adına hukuki işlemleri ve süreçleri yerine getiren miras avukatı; hem sürecin hızlanmasını hem de davalı veya davacının bu tür prosedürlerle uğraşmak zorunda kalmamasını sağlar.

Miras davası kac yıl sürer?

Murisin ölümünden sonra kalan terekenin paylaştırılması için kanunda verilen en uzun süre 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre sona erdikten sonra açılan miras paylaşımı davaları reddedilmektedir.

Miras paylaşımı yasal süresi ne kadardır?

Mirasın, mirasçılar arasında hemen bölüşülmesi beklenir; ancak, bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. Bu durumda Miras Hukuku devreye girer. Miras davalarında zaman aşımı, mirasçı ya da mirasçıların hukuki durumuna göre; 1 yıl, 10 yıl ya da 20 yıl olabilmektedir.

Miras paylaşımında anlaşma olmazsa ne olur?

Mirasçıların miras paylaşımı hakkında bir anlaşmaya varamaması halinde, mirasçılardan her biri mirasın paylaşımının mahkeme tarafından yapılmasını ‘Mirasın Paylaştırılması Davası’ açarak talep edebilir. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu m. 642’de düzenlenmiştir.

Babadan miras kalan hissemi nasıl satarım?

Mirasın intikali gerçekleştikten sonra varisler arasında görüş birliği varsa satış işlemi gerçekleştirilebilir. Miras kalan gayrimenkulün satışı için varislerin her birinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve veraset belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kardeşlerden biri reddi miras yaparsa ne olur?

Ölen kişinin en yakın mirasçıları sağ değilse, ölenin terekesi (malvarlığı) tasfiye edilecektir. Ölenin eşi ya da üstsoyu sağ ise, miras onlara kalır. Ölenin eşi , üstsoyu ya da çocukları sağ değilse, ya da mirasının bunların tamamı tarafından reddi halinde miras artık ölenin kardeşlerine geçmez.

Miras da zaman aşımı var mıdır?

Madde 579 – İyiniyetli elmene karşı mirasçılık davası, davacının mirasçı sıfatıyla hak sahibi olduğunu ve karşı tarafın elmen bulunduğunu öğrendiği tarihten başlıyarak bir yıl ve her halde mirasbırakanın ölümünden veya vasiyetnamenin açılmasından başlıyarak on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Mirastan mal Kaçırma nasıl tespit edilir?

Muvazaa şartlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki üç koşulun bir arada bulunması gerekir: Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan bir uyumsuzluk olmalı, Üçüncü kişileri aldatma amacı olmalı, Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları gerekmektedir.

Mirasçı tek başına dava açabilir mi?

Acele yapılması zorunlu olan işlerde, gecikmesinde tehlike ve önemli bir zarar bulunan hallerde mirasçının tek başına dava açmak veya hukuki işlem yapma yetkisi vardır. Mirasçılardan birine karşı diğer bütün mirasçıların terekeye ilişkin iddia ve talep ileri sürmeleri halinde davalı mirasçının onayı aranmaz.


  Miras Ortaklığı Nedir ?

  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  2 thoughts on “Adana Miras Avukatı”

  1. Merhaba 25 yıllık evliyiz çocuğumuz olmadı. Her ikimizin de anne ve babası hayatta değil. Benim annemden miras kalan bir evim var. Bu evi satıp başka bir ev alacağız. Eşimin ölmesi halinde eşimin ilk evliliğinden olan çocuğunun ve ağabeyinin benim üzerime alacağımız evde miras hakkı var mı? Ya da benim ölümüm halinde benim babamın ikinci eşinden olan kardeşlerimin miras hakkı olabilir mi? Cevabınız için teşekkür ederim.

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, Adana'da Miras Avukatı ile doğrudan iletişim girmek ister misiniz?