Adana İdare Hukuku Avukatı

Adana idare hukuku avukatı ofisimiz olarak devlet ve devlet kurumlarına karşı olan ihtilaf ve uyuşmazlıklarda Adana idare hukuku avukatlık hizmeti vermekteyiz. Devlete karşı açılan idari davalardan bir çoğu şunlardır:

 1. İdari para cezalarının iptali
 2. İdari işlemin iptali
 3. İdarenin verdiği zararlara karşı açılan tazminat davası

Tüm bu konularda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz. Adana idare hukuku avukatı olarak başlıca yaptığımız işlemler şu şekildedir:

 • Uzlaşma işlemlerinin takibi
 • İdareye yapılan başvuruların takip edilmesi bu konularda karar verilmesi ve işlemlere karşı itirazlarının yapılması
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali nedeniyle dava açılması
 • İdarenin kusuru hukuka aykırı neticesinde ortaya çıkan zararlarını Tazmin edilmesi bu konuda Tam yargı davası açılması
 • Kamulaştırmaya ilişkin itirazların yapılması ve bu konudaki uyuşmazlıkların giderilmesi gerektiği durumlarda uzlaşma yoluna başvurulması

Adana idari dava avukatı görevleri

İdari davalara bakan avukatlar aranırken Adana idari dava avukatı şeklinde aramalar yapılır. Adana avukat ve hukuk bürosu içinde idari dava avukatları azınlıktadır.

Çünkü İdari davalar diğer davalardan oldukça farklı bir süreçte yürür.

Adana idari dava avukatı da bu sürece hakim olan avukattır. Hukuk bürosu olarak hizmet veren ofislerde de idari dava ile ilgilenen meslektaşlar bulunur.

Adana idari dava avukatları

Adana avukatları ağırlıklı olarak Adana’da hizmet veren ve Adana Barosu’na bağlı olan avukatlardır. Adana idari dava avukatına ihtiyaç duyulduğunda Adana Barosu’na kayıtlı avukatlar incelenebilir.

Hukuk bürosu şeklinde hizmet veren büroların idare hukuku uzmanlık alanına sahip avukatlarından hukuki destek alınabilir. Adana İdari dava avukatı ile yürütülecek süreç önemlidir.

Bu konuda uzmanlık alanına sahip hukuk personeli sizin hak kaybına uğramanızı engelleyecektir. Adana İdare hukuku avukatı, Adana idari dava avukatı olarak hukuk ofisimizde hizmet sunmaktadır.


Adana’da yaşıyorsanız ve İdare hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği İdare hukuku avukatı Adana ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde İdare hukuku avukatı Adana ve çevre illere de hizmet verebilmektedir.

gaziantep avukat 2 1
Adana İdare Hukuku Avukatı 3

İdare Davaları Nedir?

Kamu hukukuna ve kamu işleyişine yönelik, kamu hukuku bağlamında açılan davalara idari dava ya da idare davaları denilmektedir. İdari davalar, idari yargılama hukukunun “temel konusudur” denilebilir. İdari davalar üçe ayrılır, bunlar; tam yargı davası, iptal davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalardır.

İdare davalarına İdare Mahkemeleri bakmaktadır. İdare Mahkemelerinin yerine bu görev Danıştay tarafından da yürütülebilmektedir. İdarenin yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. gibi düzenleyici işlemlerine karşı da Danıştay nezdinde iptal davası açılabilmektedir. Bu noktada alanında uzman, toplum tarafından idare avukatı olarak bilinen avukatlardan hukuksal destek almak müspet sonuçlar alabilmek adına önem arz etmektedir.

İdari Dava Türleri Nelerdir?

Aşağıda yer alan idari dava türlerine baktığınızda, Adana idare hukuku avukatı ile işlemleri yürütmenin ne kadar önemli olduğu daha net anlaşılacaktır. Gerek kamu kurumlarında çalışan kişilerin ve gerekse kamu kurumları aracılığı ile hak kaybına uğrayacak bireylerin idari dava açmaları söz konusudur. Genel olarak bakıldığında aşağıdaki unsurların, bireylerin hak kaybına en fazla uğradıkları başlıklar olduklarını da söylemek mümkündür.

 • Askeri lise davaları
 • Memuriyete konu olan davalar
 • Çalışma ortamında disiplin davaları
 • Bireylerin tayinine yönelik davalar
 • Meslekten çıkarma cezası ile alakalı davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Polis okulu mülakat davaları
 • Görevden alınma davaları
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması davaları
 • İhale kanunu ve devlet ihale kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara yönelik davalar
 • Mevcutta yürürlüğe konulan imar plan düzenlemelerine yönelik açılacak iptal davaları
 • Enerji davaları
 • Sağlık şartları nedeniyle memurluktan ya da öğrencilikten atılma davaları
 • İdari sözleşme kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • İmar para cezası ve yıkım işlemlerinin iptal edilmesine yönelik davalar

Gibi kısacası kamu kuruluşları ve vatandaş arasında görülebilecek problemleri aşmaya yönelik davalar, idari dava türleri olarak bilinmektedir. Geniş kapsamlı ve tecrübe gerektiren bu davaların, mutlaka Adana idare hukuku avukatı aracılığı ile yürütülmesi önem taşımaktadır.

İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan İdari Davalar ve Avukatlığı

Kamu kurum ve kuruluşları toplum ihtiyaçlarını giderirken çeşitli mal ve hizmet alımları için çeşitli sözleşmeler imzalamak durumunda kalabilmektedir. Söz konusu sözleşmelerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar idari davaların konusu içerisine girmektedir. Bu tip davalara bakan avukatlar da genellikle idare avukatı ya da idari avukat olarak tanımlanmaktadır.

vasiyetname
Adana İdare Hukuku Avukatı 4
✅ Adana idari dava avukatı;✅ Adana İdari işlemin iptali
✅ Adana idari Avukatı;✅ Adana İptal davası
✅ Adana idare dava Avukatı;✅ Adana Tam yargı davası
✅ Adana İdareye karşı dava avukatı;✅ Avukat online destek hattı

Adana Adliyesi İletişim Bilgileri

Santral03223550500  (Dahili:  *0)
Faks Numarası03223550525 
E-Postaadanacbs@adalet.gov.tr
AdresKazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Telefon Numarası03223522320
Faks Numarası03223522310
E-Postadsm.adana@adalet.gov.tr
AdresKayalıbağ Mah. İnönü Cd. Üzeri Seyhan/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri
Telefon Numarası03222350600
Faks Numarası 
E-Posta 
AdresGüzelyalı Mahallesi 81127 Sokak, No:1 Çukurova/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE 

İdare Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İdare hukuku neye dayanır?

İdare hukuku, içtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır. – İdare hukuku amacı ise, kamu yararını sağlamaktır.

Idari işlemi kim yapar?

Buna göre, idarenin yaptığı işlem, kendisine kamu gücü kullanma yetkisi veriyorsa idari işlemdir. Yaptığı işlemde idarenin kamu gücü kullanma yetkisi yoksa bu işlem özel hukuk usullerine göre yapılan ve idari işlem kabul edilmeyen bir tasarruftur.

Idarenin takdir yetkisi nelerdir?

Bir başka deyişle idareidari işlemin sebep unsurunun belirlenmesinde takdir yetkisine sahip olacaktır. İdari işlemin sebep unsurunda takdir yetkisinin olduğu açıkça görülmektedir.

Idarenin takdir hatası nedir?

İdare takdir yetkisini kendi asıl amacı dışında kullanırsa hukuk kurallarına aykırı davranmış ve kendisine verilen yetkiyi kötüye kullanmış olur.

Yürütmeyi durdurma ne demek?

Yürütmenin durdurulması kararı; idari işlemin yürütülmesini (icra edilmesini) açılan idari davanın sonuna kadar durduran ve dava konusu idari işlemin tüm hukuki sonuçlarını askıya alan tedbir mahiyetinde bir karardır.

Idari dava ne kadar sürer?

İdari davalar ne kadar sürede sonuçlanır sorusunun cevabı ise düştüğü mahkeme ve ile göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama bir yıl civarıdır.

Idari yargıda dava çeşitleri nelerdir?

İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

İdare işlemini geri alabilir mi?

İdareler açık hata sonucu tesis ettikleri işlemleri ancak kişinin hilesi ya da gerçeğe aykırı beyanları sonucu gerçekleşmemiş olması kaydıyla geri alabilirlerİdari işlemin geri alınması kanunda özel bir süre varsa bu süre içerisinde geri alınabilir. Yoksa 60 gün içinde geri alınabilir.

Idari işlem ne zaman kesinleşir?

Danıştay 5. Dairesinin 17.05.1996 tarih ve E. 1995/4416 K. 1996/1911 sayılı kararında idari işlemin kesin olması, “idari işlemin oluşması için öngörülen sürecin tüm aşamaları ile tamamlanıp yetkili idari makam veya organlarca imzalanarak uygulanabilir duruma gelmiş olması” biçiminde tanımlanmıştır.

Idari mahkeme harcı ne kadar?

* Tam Yargı davalarında binde 68,31’in dörtte biri , ölüm ve yaralanmaya bağlı davalarda ve tazminat davalarında binde 68,31’in yirmide biri nisbî harç olarak peşin alınır. * Yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı 350,00 ₺ ile 775,00 ₺ arasında değişmektedir.

Savunması Alından Memura
Disiplin Ceza Verilmesi


  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?