Adana Anlaşmalı Boşanma

Adana Anlaşmalı Boşanma Davası denilince öncelikle hangi tür boşanma davası açılır bunun ele alınması gerekir. Türk Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Çekişmeli boşanma davası

Anlaşmalı boşanmayı en kısa şekliyle tanımlayacak olursak, eşlerin boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmalarıdır diyebiliriz. Bu durumda kanun, evilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve taraflar gerekli hususlarda anlaşmışlar ise artık evliliğin sürdürülmesinin manasız olduğunu kabul eder.

Anlaşmalı boşanma talep ettiğimizde başvuracağımız merci görevli aile mahkemesidir eğer bulunulan yerde aile mahkemesi yok ise, bu davalara Adana Asliye Hukuk Mahkemeleri, Adana Aile mahkemesi sıfatı ile bakar ve süreci bu mahkemeler yönlendirir.

Anlaşmalı boşanmanın şartlarına bakacak olursak;

  • İlk şartı tarafların en az bir yıldır evli kalmaları gerektiğidir.
  • İkinci şartımız, eşlerin birlikte dava açması veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesidir. Bunun başka bir yolu da eşlerden birinin anlaşmalı veya farklı bir sebeple boşanma davası açması ve karşı tarafın da hakim huzurunda bunu kabul etmesidir bu da anlaşmalı boşanma olarak kabul edilir.
  • Üçüncü şart eşlerin mahkemede hazır bulunup hakim huzurunda boşanmak istediklerini söylemeleridir. İki tarafında özgür iradesinin bulunması bu noktada çok önemlidir.
  • Dördüncü şart ise hakimin, boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin tarafların karara vardıkları hususları onaylamasıdır. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler yukarıda da bahsettiğimiz üzere boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin olarak her konuda anlaşmalıdırlar yani neticede tarafların birbirlerine ödeyecekleri yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminatlar kararlaştırılmalıdır. Yine aynı şekilde çocukların velayetine, nafakalarına ve çocuklarla görüşme günlerinin tespit edilmesi konularında da eşler anlaşmış olmalıdır.

Sonuçta hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmayı onaylar veya gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Gerekli görüldüğü durumlarda yapılan değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Burada dikkat edilmesi gereken husus hakimin tamamen tarafların ikrarları ile bağlı olmadığıdır.

Anlaşmanın hükümleri, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin konularda tam bir fikir birliği var ise taraflar duruşmadan önce de anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyebilirler. Yine protokol hazırlanmaksızın tüm bunları hakim önünde de söyleyebilirler. Hakim, bu bilgileri ve beyanları zapta geçirecek ve taraflara imzalatacaktır. Bu dört şart da gerçekleştiğinde hakim, tarafların boşanmasına karar verecektir.

Dikkat Çekmek istediğimiz son husus olarak Adana’da açılacak anlaşmalı boşanma davalarında protokol hazırlanırken taraflar boşanmanın fer’i niteliğinde olan; nafaka, tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyaları gibi hususları tek tek belirlemelidirler. Adana’da açılacak Boşanma aşamasından sonra bu anlaşılan hususlarda tarafların yeniden talepte bulunması mümkün değildir.

Adana Anlaşmalı boşanma sonucunda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir. Yine boşanma aşamasından sonra, boşanma protokolünde kararlaştırılan konularda yeniden dava açmak mümkün olamıyor. Bunun istisnasını ise çocuklar lehine protokole madde konulmamış olması halinde iştirak nafakası oluşturuyor.


Adana’da yaşıyorsanız ve Boşanma hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği boşanma hukuku avukatı Adana ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde boşanma hukuku avukatı Adana ve çevre illere de hizmet verebilmektedir.

bosanma avukati gaziantep 2 1 1
Adana Anlaşmalı Boşanma 7

Adana da Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Adana Anlaşmalı boşanma davası, taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü dilekçeye eklenmek suretiyle yukarıdaki başlıkta belirtilen yer Aile Mahkemesi’ne sunulacak bir dilekçe ile açılır. Adana’da açılacak davanın açılmasının akabinde mahkeme tarafından Tensipt Zaptı hazırlanır ve taraflara duruşma günü tebliğ edilir. Davanın tek celsede ve en erken şekilde sonuçlanması için boşanma avukatı ile yapılacak başvuru neticesinde davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü alınabilmektedir.

Adana’da açılacak Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak boşanma dava dilekçesi içeriğinde hazırlanan boşanma protokolüne atıf yapılmalı, tarafların bu protokol kapsamında anlaştığı ve bu şartlar dahilinde boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?


Adana Anlaşmalı boşanma protokolü TMK m.166/3’te sayılan hususlara yer vermesi gereken ve sözleşme serbestisi ilkesi gereği, içeriğinde başka hususlara da yer verilebilen bir protokoldür. Bu anlaşmalı boşanma protokolü eşler tarafından, kendi hür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmalıdır. Boşanma protokolü mahkemeye yazılı şekilde sunulduğunda pek çok avantajı olmakla birlikte, sözlü olarak sunulması da pek tabi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?


Adana Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen tarafların mahkemeye başvururken evliliğin sona ermesinin sonuçlarıyla bağlantılı olarak anlaştığı bazı temel hususları bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve karşılıklı olarak imzaladıkları anlaşmadır. Bu protokol anlaşmalı boşanma dilekçesinin eki konumunda olup hakim tarafından incelenerek, kanuna aykırı hükümler olmadığı sürece bu doğrultuda tarafların boşanmasına karar verilecektir. Hakimin protokole gerektiği takdirde tarafların ve varsa çocukların menfaatini dikkate alarak müdahale hakkı da bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır?


Adana’da açılacak boşanma davasında Anlaşmalı boşanma protokolünde özetle: çocuğun velayeti, çocuğa ödenecek iştirak nafakası eşe ödenecek yoksulluk nafakası, çocukla kişisel ilişkinin kurulacağı saatler evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazların paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, diğer araç vb. her türlü taşınırların paylaşımı gibi hususlar bulunmaktadır. Yine taraflarca kanuna aykırı olmamak kaydıyla örneğin ev kirasını kimin ödeyeceği, satın alınan varsa taşınmaz kredili alındıysa kredi borcunu kimin ödeyeceği gibi başkaca gerekli birtakım özel hususlar protokole eklenebilmektedir. Bu hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir

Yukarıda sayılan bu hususlar taraflar açısından birçok sonuçlara neden olduğundan ileride herhangi bir sorun yaşamamak ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması adına protokolün ve dava sürecinin uzman bir boşanma avukatı yardımıyla gerçekleşmesi tarafların menfaatine olacaktır. Protokole yazılacak hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre de değiştiğinden, özellikle internet ortamında boşanma protokolü olarak indirilen birtakım hazır dökümanların pek çoğu hatalı olup bu kapsamda boşanmak isteyen tarafların kullandıkları bu tip hazır ve hatalı metinler pek çok soruna neden olabilmektedir.

Son olarak belirtmek isteriz ki bi dava avukat vasıtası ile takip edilmek zorunda değildir Adana boşanma Avukatı tutabileceğiniz gibi davanızı kendiniz de takip edebilirsiniz. Adana’da bir boşanma avukatı ile yola çıkmanız her zaman lehinize olacağını da belirtmek isteriz.

✅ Adana Boşanma avukatı;✅ Adana Velayet Avukatı
✅ Adana Anlaşmalı boşanma Avukatı;✅ Adana Nafaka Avukatı
✅ Adana Çekişmeli Boşanma Avukatı;✅ Adana Avukatı
✅ Adana Hukuk bürosu;✅ Adana Avukat online destek hattı

Adana Adliyesi İletişim Bilgileri

Santral03223550500  (Dahili:  *0)
Faks Numarası03223550525 
E-Postaadanacbs@adalet.gov.tr
AdresKazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Telefon Numarası03223522320
Faks Numarası03223522310
E-Postadsm.adana@adalet.gov.tr
AdresKayalıbağ Mah. İnönü Cd. Üzeri Seyhan/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri
Telefon Numarası03222350600
Faks Numarası 
E-Posta 
AdresGüzelyalı Mahallesi 81127 Sokak, No:1 Çukurova/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE 

Anlaşmalı Boşanma Hakkkında Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada hemen Boşanılır mı?

İlgili protokol şartlarının kanuna uygun olması yeterli değildir, eşlerden diğerinin kabul etmemesi halinde hakim boşanmama yönünde karar verecektir. Adana Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanmanın aksine tek celsede ve aynı gün sona erer, ayrılmak için başvurulacak en kısa ve uygun yoldur.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar tutar?

Anlaşmalı boşanma davaları için ise çekişmeli davalara nazaran daha kolay görülen işler olduklarından dolayı genellikle 3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Avukatlık Asgari Ücret Tarigesinde asgari ücret tutarı olarak belirlenen 9200 Türk Lirası talep edilmektedir.

Anlaşmalı boşanmada kadın nafaka alır mı?

Anlaşmalı boşanmada eşlerin, nafakaya bağlı bir talebinin olması halinde bu nafaka miktarıyla birlikte sözleşmede belirtilmelidir. Eşler nafaka hususunda anlaşmak durumundadır. Anlaşmalı boşanmada nafaka talep etmeyen kişi dosya sonrasında nafaka talep edip etmeyeceği uygulamada çok merak edilmektedir.

En çok boşanma sebebi nedir?

Boşanma davası açmanın en yaygın sebebi çiftler arasındaki sevgi ve yakınlık isteği. Katılımcıların % 47’si aralarındaki sevginin bittiğini ve bunun da ayrılmalarına neden olduğunu söylüyor.

Boşanan kadının hakları nelerdir?

Ayrı Yaşama Hakkı
Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı
Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı
Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı
Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı
Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar.

Avukatsız boşanma nasıl olur?

Boşanma davası, boşanma dava dilekçesi ile açılmalıdır.  Boşanma davası, avukat ile açılacak ise boşanma dava dilekçesi ve boşanma vekaletname ile açılabilir.  Avukatsız açılacak ise boşanma dava dilekçesi ile kimlik fotokopisi yeterlidir.

Kadın boşanma davası açarsa ne olur?

Boşanma davasını kadın açarsa veya erkek açarsa değişen hiçbir şey yoktur. Kadının hakları boşanma davasını kendisi açarsa da aynı şekilde geçerlidir. Boşanma davasını kadın açarsa nafaka, velayet, maddi veya manevi tazminat, ziynet alacakları, mal paylaşımı, aile konutu şerhi gibi tüm haklarını korumaya devam eder.

Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz?

Tarafların kişisel malı olarak kabul edilen mallar, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde şu şekilde belirtilmiştir: Eşlerin evlenmeden önce adlarına kayıtlı olan ya da miras kalan mallar.

Anlaşmalı boşanmada velayet kime verilir?

TMK m 336’ya göre evlilik birliği süresince ana ve baba, velayeti ortak kullanırlar. Buna karşılık ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmiş ise hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Ana babadan birinin ölümü halinde velayet sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Eşini sevmediğini beyan etme boşanma sebebi mi?

Yargıtay ve aile mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlar incelendiğinde, sevgisizlik ve ilgisizlik kapsamındaki davranışların boşanma kararı sayıldığı görülmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, Adana'da Boşanma Avukatı ile doğrudan iletişim girmek ister misiniz?