7 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Velayetini Mahkeme Kime Verir?

Giriş

Çocuk velayeti, ebeveynlerin veya vasilerin çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklarını belirleyen bir hukuki düzenlemedir. Velayet, çocuğun bakımını, eğitim ve yetiştirilmesini, sağlık bakımlarını, din ve ahlak eğitimini içeren geniş bir alanı kapsar. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetinin mahkeme tarafından kime verileceği, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu blog yazısında, velayet nedir, nasıl alınır ve 7 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetini mahkeme kime verir gibi soruların yanıtlarını bulacağız.

1. Velayet Nedir?

Velayet, ebeveynlerin veya vasilerin çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklarını belirleyen bir hukuki düzenlemedir. Velayet, çocuğun bakımını, eğitim ve yetiştirilmesini, sağlık bakımlarını, din ve ahlak eğitimini içeren geniş bir alanı kapsar. Velayet hakkı, çocuğun ana ve babasının ortak hakkıdır. Ancak, boşanma veya ayrılık gibi durumlarda velayet hakkı, mahkeme tarafından belirlenir.

1.1. Velayetin Türleri

Velayet, dört farklı türde olabilir:

 • Tek Taraflı Velayet: Bu tür velayette, velayet hakkı sadece bir ebeveyne verilir. Diğer ebeveynin velayet hakkı ise tamamen ortadan kaldırılır. Genellikle, boşanma veya ayrılık durumlarında, çocuğun menfaatine uygun olduğu kabul edilirse tek taraflı velayet verilir.
 • Ortak Velayet: Bu tür velayette, velayet hakkı anne ve baba arasında eşit olarak paylaştırılır. Anne ve baba, çocuğun bakımını, eğitim ve yetiştirilmesini birlikte kararlaştırır. Ortak velayet, çocuğun her iki ebeveyni ile de sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlar.
 • Paylaşımlı Velayet: Bu tür velayette, velayet hakkı anne ve baba arasında bölüştürülür. Örneğin, çocuğun eğitim ve yetiştirilmesi ile ilgili kararlar anne tarafından alınırken, çocuğun sağlık bakımları ile ilgili kararlar baba tarafından alınabilir. Paylaşımlı velayet, çocuğun her iki ebeveyni ile de yakın bir ilişki kurmasını sağlar.
 • Kayyım Velayeti: Bu tür velayette, velayet hakkı bir kayyıma verilir. Kayyım, çocuğun bakımını, eğitim ve yetiştirilmesini üstlenir. Kayyım velayeti, genellikle çocuğun anne ve babasının velayet hakkını kullanamadığı durumlarda veya çocuğun korunması gerektiği durumlarda verilir.

2. Çocuk Velayeti Nasıl Alınır?

Çocuk velayeti, mahkeme tarafından verilir. Velayet davası, çocuğun ana veya babası tarafından açılabilir. Velayet davası açılırken, çocuğun menfaatine en uygun velayet türünün belirlenmesi gerekir. Mahkeme, çocuğun yaşını, cinsiyetini, eğitim durumunu, sağlık durumunu ve diğer kişisel özelliklerini dikkate alarak velayet hakkını belirler.

2.1. Velayet Davası Açma Süreci

Velayet davası, çocuğun yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılır. Velayet davası açılırken, çocuğun ana veya babası, bir dilekçe hazırlamalıdır. Dilekçede, velayet hakkının verilmesini talep eden ebeveynin adresi, çocuğun adresi, çocuğun doğum tarihi ve çocuğun velayetinin verilmesini gerektiren nedenler belirtilmelidir. Dilekçeye, çocuğun doğum belgesi, çocuğun okul kayıt belgesi, çocuğun sağlık raporu gibi belgeler eklenmelidir.

bosanma avukati gaziantep 1 1

2.2. Velayet Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Velayet davasında, çocuğun menfaatine en uygun velayet türünün belirlenmesi gerekir. Mahkeme, çocuğun yaşını, cinsiyetini, eğitim durumunu, sağlık durumunu ve diğer kişisel özelliklerini dikkate alarak velayet hakkını belirler. Velayet davasında, çocuğun her iki ebeveyni de çocuğun velayetini almak için mücadele edebilir. Ancak, mahkeme, çocuğun menfaatine en uygun velayet türünü belirlerken, çocuğun her iki ebeveyniyle de sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamaya çalışır.

3. Çocuk Velayetini Mahkeme Kime Verir?

7 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetini mahkeme kime verir sorusunun cevabı, çocuğun menfaatine en uygun velayet türüne göre belirlenir. Genel olarak, mahkeme, çocuğun yaşını, cinsiyetini, eğitim durumunu, sağlık durumunu ve diğer kişisel özelliklerini dikkate alarak velayet hakkını belirler.

3.1. Küçük Çocukların Velayetinin Verilmesinde Etkili Olan Faktörler

Küçük çocukların velayetinin verilmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

 • Çocuğun yaşı: 0-6 yaş arası çocuklar için genellikle anneye velayet verilir. 7-18 yaş arası çocuklar için ise velayet hakkı çocuğun menfaatine göre belirlenir.
 • Çocuğun cinsiyeti: Kız çocuklarının velayeti genellikle anneye verilir.
 • Çocuğun eğitim durumu: Çocuğun eğitim durumuna göre velayet hakkı belirlenir.
 • Çocuğun sağlık durumu: Çocuğun sağlık durumuna göre velayet hakkı belirlenir.
 • Çocuğun diğer kişisel özellikleri: Çocuğun diğer kişisel özellikleri de velayet hakkının belirlenmesinde etkilidir.

3.2. Velayet Davasında Anne ve Babanın Hakları

Velayet davasında, anne ve babanın hakları şunlardır:

 • Çocuğun velayetini isteme hakkı: Anne ve baba, çocuğun velayetini isteme hakkına sahiptir.
 • Çocuğun velayetini alma hakkı: Mahkeme, çocuğun menfaatine uygun görürse anne veya babaya çocuğun velayetini verebilir.
 • Çocuğun velayetini verme hakkı: Anne ve baba, çocuğun velayetini başka bir kişiye verme hakkına sahiptir.
 • Çocuğun velayetini geri alma hakkı: Anne ve baba, çocuğun velayetini geri alma hakkına sahiptir.

3.3. Velayet Davasının Sonuçları

Velayet davasının sonuçları şunlardır:

 • Velayet hakkının bir ebeveyne verilmesi: Mahkeme, çocuğun menfaatine uygun görürse velayet hakkını bir ebeveyne verebilir.
 • Velayet hakkının iki ebeveyne verilmesi: Mahkeme, çocuğun menfaatine uygun görürse velayet hakkını iki ebeveyne verebilir.
 • Velayet hakkının bir kayyıma verilmesi: Mahkeme, çocuğun menfaatine uygun görürse velayet hakkını bir kayyıma verebilir.

Sonuç

7 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetini mahkeme kime verir sorusunun cevabı, çocuğun menfaatine en uygun velayet türüne göre belirlenir. Genel olarak, mahkeme, çocuğun yaşını, cinsiyetini, eğitim durumunu, sağlık durumunu ve diğer kişisel özelliklerini dikkate alarak velayet hakkını belirler. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetini mahkeme kime verir sorusunun cevabını etkileyen bir diğer önemli faktör ise ebeveynlerin çocuğa olan ilgisi ve bakımıdır. Mahkeme, çocuğun velayetini, çocuğa daha fazla ilgi ve bakım gösteren ebeveyne verme eğilimindedir.

Meta Açıklama

7 yaşındaki bir kız çocuğunun velayetini mahkeme kime verir? Velayet nedir, nasıl alınır ve velayet türleri nelerdir? Bu blog yazısında, bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bulacaksınız.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?